Hardenberg

Presentatie verkenning ketenkoppeling agro&food en zorg / eten uit de regio

Door de redactie

Ketenkoppeling rond zorginstellingen in het Vechtdal, een uniek nieuw project met reële kansen voor toepassing van regionaal gezond voedsel in de zorgsector. Dat was de voornaamste conclusie tijdens een minisymposium van afgelopen maandag in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis van de Saxenburgh Groep in Hardenberg.

De bijeenkomst was een verkenning over een nieuwe invulling van de ketenkoppeling, een samenhang tussen de zorgketen en de voedingsketen. Het bleek dat tal van aspecten kunnen leiden tot verbetering van de gezondheid, van algehele vitaliteit van patiënten van zorginstellingen en tot betere samenwerking tussen de primaire producent en de consument. Ook versterking van een regionale binding, verlaging van medicijngebruik, besparing van kosten en andere duurzame voordelen zijn zeker niet uit te sluiten. Deze mooie uitgangspunten zijn het resultaat van een pilot die de opgerichte werkgroep 'Eten Uit De Regio' (EUDR) heeft gedaan en die verwerkt zijn in een rapport 'Verkenning ketenkoppeling rond zorginstellingen in het Vechtdal'. Henriëtte Herbschleb van Live Wave Company BV is namens de werkgroep medeauteur van het rapport dat op 27 mei 2019 aangeboden werd aan wethouder Alwin te Rietstap en aan Frans Rienstra, directeur Facilitair, Vastgoed en Logistiek a.i. Saxenburgh Groep. Herbschleb: "Er is aandacht besteed aan voedselbeleving en gezondheid, voedsel en de agrobusiness, voedsel en logistiek, voedsel en duurzaamheid, voedsel en zorguitgaven, voedsel en medicijnen, ICT-aspecten en overige aspecten uit de praktijk. Gebleken is dat extra aandacht voor een van de genoemde ketens zorgt door beïnvloeding voor een sterkere verbinding met de volgende keten. In het project werkt de werkgroep samen met aantal partners als gemeente Hardenberg, Saxenburgh Groep, maaltijdproducent Huuskes, Rabobank Vaart & Vecht, MarketingOost en ICT bedrijf Wema Mobile. Vastgesteld is dat ketenkoppeling positieve effecten heeft op de regio en de ketens. Aanbevolen wordt om de verbinding tussen ketens en samenwerking in de regio verder te versterken. Dit kan door meer regionaal voedsel te laten leveren aan bedrijven en instellingen. Naast zorginstellingen zouden leisure- en horecabedrijven ook geleverd kunnen gaan worden. Joop Tebbens van Live Wave Company BV concludeert naar aanleiding van de pilot dat ketenkoppeling zin heeft en al op korte termijn resultaat kan leveren als een goede werkwijze wordt gevonden om interacties tussen de ketens te laten ontstaan. In de opstartfase is hiervoor een rol weggelegd voor een professionele regiepartij. Tebbens: "Het verkorten van de individuele ketens (bijvoorbeeld één stap tussen boer en zorginstelling) is haalbaar door gebruik te maken van nieuwe technologie voor data uitwisseling en moderne managementkennis toe te passen op de gehele keten. Een scherpe focus, met een transparant en economisch gedreven businessmodel, zal ook in andere ketens relaties tussen klant en leverancier stimuleren en verbeteren. Zo wordt de keten succesvoller. Het nieuwe model is nu binnen één regio ontwikkeld. Dit kan daarna als een olievlek binnen de regio meer waarde genereren". De EUDR pilot is succesvol en heeft bewezen dat afstemming van de behoeften van zorginstellingen aan lokale primaire leveranciers naar ieders tevredenheid mogelijk is. De 'proof of concept' is geleverd en opschaling kan nu worden voorbereid.