Ommen

Presentatie plannen Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid

Door de redactie

Het bestuur van de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid presenteert maandag 11 november het conceptprogramma van de evenementen die in 2020 georganiseerd gaan worden. Het stichtingsbestuur nodigt alle vrijwilligers en belanghebbenden uit om daarbij aanwezig te zijn. In 2020 herdenkt en viert Nederland dat de 2e Wereldoorlog 75 jaar geleden is geëindigd.

In Ommen is, om de herdenkingen en festiviteiten te organiseren, een stichting opgericht die de afgelopen maanden aan de slag is geweest met het maken van plannen, het vinden van financiële middelen en betrekken van vrijwilligers en organisaties. Inmiddels zijn de plannen in een vergevorderd stadium en is het tijd om concrete afspraken te maken en de vrijwilligers te informeren over de stand van zaken. In de afgelopen maanden zijn de diverse commissies al flink opgeschoten met de voorbereidingen. Op de bijeenkomst zal verder ingegaan worden wat, waar, welke dag zal worden georganiseerd en wie de uitvoerenden zijn. Ook zal nader ingegaan worden op het educatieve programma en de doorlopende activiteiten in 2020.

Aanmelden

De vrijwilligers en verenigingen die zich al hadden aangemeld zullen persoonlijk uitgenodigd worden. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel graag wil meewerken tijdens de voorbereidingen en de uitvoering van programmaonderdelen, wordt verzocht zich te melden via info@ommen75jaarvrijheid.nl of bij het bestuur. De bijeenkomst wordt georganiseerd in het Gemeentehuis van Ommen aan de Chevallereaustraat 2 op maandag 11 november. Vanaf 19.15uur is de inloop met koffie en thee. Om 19.30 uur start de presentatie. Aanmelden is zeer gewenst. Meer informatie is te vinden op www.ommen75jaarvrijheid.nl

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer