Hardenberg

Predikanten houden spreekuur

Door de redactie

Sinds enkele maanden biedt De Kandelaarkerk in Heemse voor iedereen die er belang bij heeft de mogelijkheid om in gesprek te gaan met één van de predikanten. De drie predikanten houden bij toerbeurt een inloopspreekuur in het wijkgebouw Norden-Hazenbos aan de Jan Steenstraat voor alle inwoners van Heemse.

Onze samenleving kenmerkt zich door werken en maar doorgaan. Hierdoor is de aandacht voor de medemens in de buurt teruggedrongen. Het gesprek met anderen over allerlei zaken kan dan helemaal weggevallen zijn. Je kunt als mens met allerlei vragen zitten, vragen die je kunnen beheersen, waar je last van kan hebben. Het kan helpend zijn om de vragen bij iemand neer te leggen. Soms heb je als mens het gewoon even nodig om je eigen verhaal te delen met iemand anders. Een luisterend oor kan de vreugde groter maken en verdriet en moeiten dragelijker maken. De Kandelaarkerk in Heemse wil betekenisvol bezig zijn voor mensen in Heemse en omstreken. Omdat de stap naar de kerk voor een aantal mensen misschien te groot is, heeft de Kandelaarkerk de samenwerking gezocht met het wijkgebouw. Het wijkgebouw heeft een ruimte beschikbaar gesteld voor het inloopspreekuur. Hiermee is er een mogelijkheid gekomen om in gesprek te gaan met een van de drie predikanten van de Kandelaarkerk. Vanzelfsprekend kan men bij hen ook terecht voor geloofsvragen. Iedereen is zonder afspraak welkom voor een gesprek. Het inloopspreekuur is op dinsdagochtend met uitzondering van de schoolvakanties van 10.00 tot 11.00 uur in het wijkgebouw van Heemse.