Hardenberg

Praten met verwanten nu mogeijk

Door de redactie

Bezoek aan bewoners van Stichting Sprank blijft de komende tijd helaas nog uitgesloten om de kans op besmetting met het coronavirus COVID-19 bij deze kwetsbare groep zoveel mogelijk te beperken. Hoelang deze maatregel van kracht blijft is niet bekend.

Stichting Bus Borgstede beheert een rolstoelbus die door de locaties van Stichting Sprak in Hardenberg gebruik wordt. De bus is aangepast zodat cliënten van Stichting Sprak toch even kunnen praten met de verwanten. Dit om de pijn voor deze kwetsbare groep mensen een beetje te verzachten.