Twenterand

Plantmoment winterlinde in Twenterand ter ere van Landschapsprijs 2018

Door de redactie

Donderdag 7 februari om 14.00 uur planten wethouder Martha van Abbema van de gemeente Twenterand en Eibert Jongsma, adjunct directeur bij Landschap Overijssel een winterlinde hoek Hazenpad/Paterswal (bij het TOP toeristisch overstap punt) in Twenterand. De boom is onderdeel van de Landschapsprijs 2018 die Landschap Overijssel jaarlijks uitreikt en die dit jaar in handen van de gemeente Twenterand viel. De gemeente Twenterand viel op door de jarenlange en kenmerkende aanpak om het landschap te beschermen.

Landschapsprijs 2018

De inzet van Twenterand kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen. Bij deze aanpak zijn verhalen over het landschap gedeeld, waardoor het landschap meer omarmd is door de bewoners. De gemeente is ook Wies met de Patries. Door de adoptie van de patrijs zet de gemeente zich in om samen met inwoners het leefgebied voor deze kenmerkende soort te versterken.

Winterlinde

Een winterlinde staat voor bescherming en verbondenheid van de gemeenschap. De boom werd van oudsher geplant op plaatsen waar mensen samen kwamen. Het hartvormige blad staat voor liefde en vruchtbaarheid. Een linde is daarom ook vaak te vinden op het voorerf van een boerderij wat ook wel de vrouwelijke kant van een erf wordt genoemd. Van de winterlinde zijn vele soorten organismen afhankelijk waaronder ook vele bestuivende insecten als (wilde) bijen. Door de winterlinde te beschermen, houd je het leefgebied van de boom met planten, dieren en schimmels intact.

Veenmuseum

De locatie op de kruising van het Hazenpad en de Paterswal is gekozen om meer bekendheid te krijgen voor het veenmuseum. In het Veenmuseum wordt het verhaal verteld uit het verleden, over het harde bestaan van de turfarbeiders in het gebied en hoe zij het landschap veranderen. Verder ligt deze locatie op de grens van het oude slagenlandschap en de ruilverkaveling van 1945 -1965. De lindeboom wordt geplant naast het enige TOP (Toeristisch Overstap Punt) binnen de gemeente Twenterand.

Wethouder Van Abbema over de keuze van de locatie: "Vanaf het Veenmuseum trekken veel bezoekers het Veenschap en de Engbertsdijkvenen in om te genieten van deze unieke landschappen en natuur, parels in het landschap van Twenterand. Ik ben ongelooflijk trots op onze ambtenaren die met beperkte middelen voor landschapsbeheer, al zoveel bereikt hebben. Deze prijs onderstreept dat en met veel genoegen plant ik dan ook deze boom. Ik zie het als een aanmoediging om door te gaan met onze inzet."

Biodiversiteit

Langs de Paterswal is in 2016 bermbeton aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden zijn de bermen ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel. Op diverse interessante locaties werkt de gemeente Twenterand aan het herstel van bermen na werkzaamheden. Zij doet dat door rekening te houden met de biodiversiteit in een gebied. Het inzaaien van bloemenmengsel is één van de maatregelen om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Bij de lindeboom komt een landschapshek te staan met een ingezaaid akkertje en een keverbank. Deze kan dienen als voorbeeld voor de inwoners van Twenterand.