Hardenberg

Pinksteren in Daarlerveen

Door de redactie

Op zondag 9 juni is er een dienst met een bijzonder karakter in De Schoof aan de Brugstraat 10 te Daarlerveen, aanvang 19.00 uur.

Op de Palmzondag, op de Marcus Passie, heeft de organisatie veel mooie reacties gekregen. Voor Pinksteren is er een eenvoudige vorm gemaakt. Geen preek, geen overdenking, maar voorlezen en gemeentezang. De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de voorgelezen bijbelgedeelten van Pinksteren (en die van na Pinksteren ¿ de tweede uitstorting van de Heilige Geest) oproept. De commissieleden zijn voorlezer, de predikant is organist en de gemeente is het koor. Er is gezocht naar liederen die aansluiten bij de gelezen bijbelwoorden. De organisatie hoopt weer velen te mogen ontmoeten. Er wordt gebruik gemaakt van de beamer ¿ waarop alle teksten en liederen worden getoond.