Hardenberg

Peter Kruijt spreker Basic4Life avond

Door de redactie

Op zondag 17 november komt Peter Kruijt spreken op de nieuwe Basic4Life avond. Deze avond zal plaatsvinden de Petrakerk, Witte de Withstraat 18 (tegenover de Jumbo) inloop vanaf 19.00 uur en start van de avond is 19.30 uur. Peter is opgegroeid in een schippersgezin en heeft vele jaren zelf internationaal gevaren op de binnenvaart. Peter werd in die jaren steeds meer gegrepen door Gods liefde en ervoer de bevestiging dat hij zijn roeping moest gaan volgen en theologie moest gaan studeren. Een pittige opgave met een opgroeiend gezin en steeds onderweg.

Peter probeert in zijn spreken en denken constant bruggen te slaan tussen alle geloofsgemeenschappen. Hierin wil hij de Bijbel laten spreken, samen op zoek naar God en naar elkaar. Deze avond vertelt Peter zijn levensverhaal en waar zijn passie vandaan komt. Een inspirerend verhaal met veel herkenning voor mensen. We willen allemaal duidelijke antwoorden, maar zien we de antwoorden wel die we ontvangen? Door bekende Nederlanders hun levensverhaal te laten vertellen waarin ze duidelijk maken dat hun leven verrijkt is met het leren kennen van Jezus denkt de stichting Basic4Life te kunnen beantwoorden aan de vele vragen die er heersen bij vele mensen. Basic4Life organiseert avonden om mensen in contact te brengen met Jezus maar ook om christenen op te bouwen en te bemoedigen in hun geloofsleven. "Wij zijn geen kerk, maar vinden het nodig nieuwe wegen te bewandelen waardoor wij naar buiten kunnen treden met de boodschap die God ons heeft gegeven. We merken dat er bij veel mensen de levensvragen leven: wie ben ik, wat doe ik hier en waar ga ik naartoe. Ben je hier alleen maar om te werken en een paar uur per dag vrij te zijn of is er een groter doel in je leven. Door bekende Nederlanders hun levensverhaal te laten vertellen waarin ze duidelijk maken dat hun leven verrijkt is met het leren kennen van Jezus denken wij te kunnen beantwoorden aan de vele vragen die er heersen bij vele mensen. We merken dat deze behoefte er ook is door de druk bezochte avonden door zowel jongeren als ouderen", aldus een van de bestuursleden. De avond zal muzikaal omlijst worden door de Basic4life worshipband. De toegang voor deze avond is gratis (wel is er een collecte voor de onkosten).