Kerknieuws

Pesach in de synagoge

Door de redactie

De commissie Kerk & Israël van PKN Dedemsvaart organiseert donderdag 21 februari een avond waarin mevrouw Margot Maynard en mevrouw Sharon Mulder gastsprekers zijn. Zij gaan vertellen over de verschillende gebruiken en liturgie in de diensten in de synagoge, speciaal met het Joodse Paasfeest.

Een vrouwelijke rabbijn, dat zal voor velen iets nieuws zijn, dat verwacht je niet! Sommige mensen hebben een bepaald beeld van 'de Jood' en dan denken dat alle Joden zo zijn. En vaak is dat het beeld van de orthodoxe Joden. Mannen en jongens in het zwart met een zwarte hoed of keppeltje en de vrouwen met lange rokken en, als zij getrouwd zijn, vaak een pruik of hoedje op het hoofd.

Maar Joden zijn net zo divers als christenen. Je hebt de ultra-orthodoxe Joden, een heel kleine groep die heel gesloten is en voor heel veel problemen zorgen. Zij erkennen zelfs de staat Israël niet en zijn bereid zelfs met geweld hun religieuze overtuigingen te beschermen.

Er zijn chassidische Joden met hun kleurrijke tradities die hun wortels hebben in Rusland. Zij zijn ook erg gesloten, in tegenstelling tot de orthodoxe chabad beweging die juist erg open staat voor alle Joden en ook voor niet-Joden.

En dan zijn er nog liberale of zelfs vrijzinnige Joden die open staan voor de moderne tijd. Daar kunnen vrouwen dus gewijd worden tot rabbijn. En er is een hele grote groep Joden die wel in God geloven maar zich niet bij een synagoge of gemeenschap aansluiten en wel bidden maar zich niet aan de Joodse gebruiken houden.

En dan zijn er nog de Joden die in de Here Jezus geloven en Joden die dat niet doen. En uiteraard nog seculiere Joden die helemaal niets geloven. Er zijn zelfs islamitische of boeddhistische Joden, en zo kan in nog wel een tijdje doorgaan. Vrij naar de uitspraak van koningin Maxima, 'De Nederlander bestaat niet', zou je dat ook van de Joden kunnen zeggen: 'De Jood bestaat niet!' Maar toch is het in alle eeuwen, verspreid over de hele wereld, blank, zwart, Westers of Oosters, toch is het nog steeds op de een of andere wonderlijke manier één volk gebleven één volk met één God die in verleden, heden en toekomst altijd Dezelfde is: de God van Israël die ook onze God wil zijn!

De bijeenkomst start donderdag 21 februari om 19.30 uur bij De Fontein, Hoofdvaart 7 in Dedemsvaart. Inloop met koffie is vanaf 19.30 uur. De toegang is vrij en opgave is niet nodig, er wordt die avond wel een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Iedereen is welkom.