Hardenberg

Permanent wonen op Moscou (nog?) niet mogelijk

Door de redactie

B&W van Hardenberg verlenen vooralsnog geen medewerking aan een verzoek om toestemming voor permanente bewoning van recreatiewoningen op park Moscou in Bergentheim. In het geldende bestemmingsplan is het toekennen van een woonbestemming aan het park niet mogelijk. De gemeenteraad beslist waarschijnlijk nog dit jaar of dat zo blijft. Het college wil niet op die beslissing vooruit lopen.

Het college kreeg twee verzoeken om permanente bewoning toe te staan van recreatiewoningen aan de Sportlaan op park Moscou. De eigenaar van één van die woningen vroeg om een gedoogbeschikking voor permanente bewoning, de eigenaresse van de andere woning vroeg of het mogelijk is om een omgevingsvergunning te krijgen voor het gebruik van haar recreatiewoning voor permanente bewoning en aan de woning een woonbestemming toe te kennen. Ze verwees daarbij onder meer naar gewijzigd provinciaal beleid ten aanzien van vakantieparken met weinig of geen recreatief toekomstperspectief. Dit beleid komt voort uit een project Vitale Vakantieprojecten Vechtdal van provincie, gemeenten en parkeigenaren. In de gemeente Hardenberg waren vier parken bij het project betrokken, waaronder park Moscau. Doelstelling van dit nieuwe beleid is om minder vitale parken nieuw perspectief te bieden, maar het biedt gemeenten ook ruimte om een andere bestemming toe te kennen aan parken waarvoor een toekomst in de recreatieve sector echt onhaalbaar is. Permanente bewoning zou daarvoor één mogelijkheid kunnen zijn.

Binnen de gemeente Hardenberg is nog geen besluit genomen over de toekomst van de vier onderzochte parken. Op dit moment wordt in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van het eventueel toekennen van andere functies aan één of meerdere parken. Daarna is het aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen, wat waarschijnlijk nog dit jaar zal gebeuren. Het college wil niet op deze besluitvorming vooruitlopen en verleent daarom geen medewerking aan de verzoeken.