Hardenberg

PBS op de Kern werpt zijn vruchten af

Door de redactie

'Wat werken de leerlingen hier rustig' en 'wat gaan de leerlingen hier respectvol met elkaar om', waren de eerste opmerkingen van Karlijn Luisman, stagiaire op basisschool de Kern te Hardenberg. Ook de vakdocent bewegingsonderwijs (sinds dit schooljaar werkzaam op de Kern) merkte op dat de leerlingen vanuit zichzelf rustig de les in komen en vrijwel direct klaar gaan zitten, zodat de les snel kan beginnen.

Het aanleren van normen en waarden staan hoog in het vaandel op openbare basisschool de Kern. Dit doen ze door de uitgangspunten van Positive Behavior Support, PBS, centraal te stellen binnen de school. "PBS gaat ervan uit dat goed gedrag te leren is", vertelt leerkracht Marcel Baas. "De drie basiswaarden: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de kapstok van ons onderwijs. We zijn dagelijks actief bezig met het aanleren van goed (sociaal) gedrag. Dit doen we door het geven van gedragslessen, waarin het goede voorbeeld wordt getoond aan de leerlingen. Daarnaast zijn er voor leerkrachten en leerlingen heldere visuele gedragsverwachtingen geschetst. Deze verwachtingen hangen in alle ruimtes in het gebouw

Ook zetten de leerkrachten in op het geven van complimenten bij het zien van goed gedrag, zoals een leerling die iemand hulp biedt of een leerling die netjes wacht op zijn beurt. Het gemaakte compliment wordt bekrachtigd door het geven van een punt in het digitale beloningssysteem, Classdojo. "De Classdojo werkt stimulerend voor de leerlingen, omdat ze veel positieve aandacht krijgen en hierdoor groeien als persoon", aldus Marcel Baas. "Samen sparen de leerlingen voor een beloning die ze als groep verzinnen, zoals het houden van een crazy hair day of een pyjamaparty op school". "Ik vind het op school heel fijn, omdat de juffen veel complimenten geven en de leerlingen elkaar heel veel helpen", geeft Tim Pieper, een leerling uit de bovenbouw aan.

Het uiteindelijke doel van het team van de Kern is dat de leerlingen zich binnen de school ontwikkelen met de juiste normen en waarden, zodat ze dit nu en later, kunnen toepassen in de maatschappij. Op de Kern zijn ze erg tevreden over de werkwijze die hoort bij PBS, omdat het op elk moment van de ingezet kan worden en het enorm bijdraagt aan een veilig schoolklimaat.