Hardenberg

PB Heemse houdt ledenvergadering

Door de redactie

Plaatselijk Belang Heemse houdt op woensdag 17 april haar jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter Henk Bosch zal eerst kort de revue laten passeren m.b.t. de activiteiten van het afgelopen jaar en alvast wat vooruitkijken.

Na het behandelen van de notulen van 2018, het financieel verslag, verslag controlecommissie, behandeling bestuursmutaties en de rondvraag is er ruimte om even gezellig bij te praten. De Ledenvergadering begint om 20.00 uur in het Wijkcentrum Norden-Hazenbos aan de Jan Steenstraat 18 te Heemse. Alle Heemsenaren zijn hartelijk welkom, dus ook niet leden.