Hardenberg

PB Gramsbergen presenteert toekomstvisie

Door de redactie

Op maandag 9 september heeft Plaatselijk Belang Buitengebied Gramsbergen haar Toekomstvisie overhandigd aan wethouder Alwin te Rietstap. De Toekomstvisie is het afgelopen jaar door een projectgroep opgesteld. De projectgroep werd gevormd door een afgevaardigde van iedere buurtschap in het gebied. Middels diverse sessies, bijeenkomsten en enquêtes is de mening van de inwoners en hun visie op de toekomst van hun woongebied gevraagd.

Het resultaat is een mooi boekwerk waarin de belangrijkste zaken voor de toekomst zijn onderverdeeld in een aantal belangrijke thema's zoals noaberschap, wonen, voorzieningen, (verkeers-)veiligheid, jongeren, natuur, bedrijven, landbouw, etc. Tot slot is er nog per buurtschap aangegeven wat specifiek voor die buurtschap belangrijke waarden zijn. De komende jaren kan PBBG aan de slag met de uitkomsten van de toekomstvisie, daar waar nodig zal samen worden opgetrokken met de gemeente. De eerste aanzet is de overhandiging van de toekomstvisie aan de wethouder om vervolgens op de inhoud verder te kunnen.

Tevens vindt op deze dag de wisseling van het voorzitterschap van Plaatselijk Belang Buitengebied Gramsbergen plaats. Na ruim 10 jaar als voorzitter de kar te hebben getrokken maakt Henk Waterink plaats voor een nieuwe voorzitter, Stefan Rijstenberg. Aan hem dan ook de taak om nu de toekomstvisie er is, vorm te geven aan de uitvoering daarvan.