Hardenberg

Paardenstalling met rijhal in Balkbrug

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het wijziging van het bestemmingsplan voor Lutten Oever 3 en 4 in Balkbrug voor het realiseren van een paardenhouderij.

Het gaat om he bouwen van een paardenstalling met aangebouwde rijhal met een oppervlakte van totaal 1.500 vierkante meter; een kapschuur voor opslag materialen e.d., een longeercirkel/stapmolen; een kantoor met tijdelijke woonruimte voor stagiaires. Het verzoek van de initiatiefnemers past niet binnen de regels van het bestemmingsplan, omdat bijeen woonbestemming geen bedrijfsmatig paardenbedrijf mag worden gerealiseerd. Het perceel Oever 4 is sinds 2015 gerangschikt onder de natuurschoonwet 1928 en is dus al vanaf die tijd een NSW landgoed, genaamd de Basbos. De initiatiefnemer meent dat dit perceel verkeerd bestemd is ten van de laatste bestemmingsplanherziening. In de gemeente Hardenberg scharen ze de paardenbedrijven zoals nu wordt aangevraagd onder een agrarische bestemming, In de situatie aan Oever 3 en 4 is er sprake van een woonbestemming en de rest van de gronden hebben een agrarische bestemming.