Hardenberg

Overijssel investeert in een bereikbare en verkeersveilige regio

Door de redactie

Gedeputeerde Staten stellen voor 2020 een bedrag van ruim 18 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten in Overijssel op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Deze projecten zorgen voor een betere kwaliteit van fietsverbindingen, doorstroming van het verkeer en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Het totale investeringsbedrag in de Overijsselse infrastructuur van provincie en gemeenten samen komt neer op circa 43 miljoen euro. De provincie en de gemeenten hebben de projecten samen uitgezocht.

In totaal zijn 34 projecten geselecteerd die kunnen starten in 2020 en passen bij de gezamenlijke plannen van provincie en gemeenten om het verkeer- en vervoernetwerk in Overijssel te verbeteren. De maatregelen richten zich onder meer op het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verbeteringen van lokale routes en kruispunten.

De provincie wil Overijssel bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Dat betekent dat de provincie manieren van vervoer aanmoedigt die zuinig met de ruimte omgaan en een positieve bijdragen leveren aan de leefomgeving. Bijvoorbeeld fietsen. In dat kader wordt een groot deel van de provinciale bijdrage aan fietsprojecten besteed. Deze zijn zowel gericht op de fietsveiligheid als op fietsstimulering. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de snelfietsroute Zwolle-Dalfsen, de aanpak van delen van de fietssnelweg F35 in Twente, verbetering van schoolfietsroutes en het veiliger maken van diverse (fiets)oversteekplaatsen.

Gedragsbeïnvloeding

Naast de infrastructurele projecten subsidieert de provincie Overijssel ook gedragsmaatregelen om de verkeerveiligheid te verbeteren. De focus ligt daarbij op kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid en afleiding in het verkeer. Daarvoor worden actief communicatie, educatie en voorlichting ingezet rondom de landelijke verkeersveiligheidscampagnes zoals MONO ongestoord onderweg, Bob en Fietsverlichting. Alles in samenwerking met partners zoals gemeenten, scholen, politie en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost Nederland en maatschappelijke organisaties zoals VVN en ANWB. Bovendien worden gesprekken gevoerd met werkgevers over hun rol bij het versterken van de sociale norm rondom de risicogedragingen in het verkeer. Provincie Overijssel wil graag 'Iedereen elke dag weer veilig thuis'.