Hardenberg

Overhandiging toekomstvisie Schuinesloot

Door de redactie

Op dinsdagavond 25 juni is de dorpsvisie van Schuinesloot /De Belte gepresenteerd.

Bij de ontwikkeling van omgevingsvisies van de verschillende kernen in de gemeente Hardenberg is er geen bijeenkomst geweest voor de inwoners van Schuinesloot/De Belte. De inwoners hebben daarom hun wensen en ideeën niet uit kunnen spreken over een omgevingsvisie van Schuinesloot/De Belte. Streekbelang 'De Belte/Schuinesloot'heeft daarna, op advies van de gemeente Hardenberg, contact met De Stuw' gezocht voor ondersteuning bij het ontwikkelen van de toekomsvisie voor Schuinesloot/De Belte. Er is een werkgroep in het leven geroepen. In de werkgroep hadden zitting Gerrit Rieks, Peter Groote, Sanne van der Bij, Charissa Fidom, Henry Somsen, Henny Kievits, Karel Hanewinkel, Wim Somsen en Marianne Engelbertink en John Eilert. Het onderzoek bestond uit het houden van een huis aan huis enquête en het bespreken van de uitkomsten met de bevolking. Voor het opstellen en verwerken van de enquête,is dankbaar gebruik gemaakt van de kennisbank Hardenberg. In het najaar van 2018 zijn de resultaten met de bewoners besproken. Daarna is de toekomsvisie vastgesteld en afgelopen dinsdag gepresenteerd. De werkgroep heeft besloten de toekomstvisie te richten op de volgende thema's Leefbaarheid en wonen, Ontmoeting en recreatie, Duurzaamheid en infrastructuur, Bedrijvigheid. Bij deze thema's zijn bepaalde actiepunten uitgezet.