Hardenberg

Ouders in geweer tegen drank en drugs

Door de redactie

Een groep Dedemsvaartse ouders is in actie gekomen om alcohol- en drugsgebruik onder jonge tieners terug te dringen. Zij namen zaterdag als loopgroep deel aan de carnavalsoptocht, gehuld in sandwichborden met de tekst 'Nee, omdat ik van je hou ¿ NIX18'. Op 7 april brengen ze het middelengebruik nogmaals aan de orde met een theatervoorstelling in De Baron.

Het drank- en drugsgebruik onder jongeren ligt in Nederland boven het Europees gemiddelde. De gemeente Hardenberg wil het middelengebruik graag terugdringen en preventie is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Daarbij heeft de gemeente nadrukkelijk gekeken naar het IJslands preventiemodel. IJslandse jongeren waren twintig jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa wat betreft drank, sigaretten en drugs. Sinds de introductie van het IJslands preventiemodel, twintig jaar geleden, is het middelengebruik onder IJslandse jongeren sterk gedaald en nu behoren zij tot de minst gebruikende jongeren in Europa. In het IJslandse model richt men zich niet op de jongere zelf, maar op zijn omgeving ¿ de ouders, school, sport- of culturele vereniging en de buurt. Door het netwerk rond de jongere zo aan te passen dat middelengebruik daar niet meer als normaal of algemeen geaccepteerd wordt beschouwd, komen jongeren minder in aanraking met verslavende middelen. Vorig jaar startte de gemeente in Dedemsvaart een pilotproject met dit model.

De Dedemsvaartse groep ouders willen met hun stunt en theatervoorstelling dan ook andere ouders bewust maken van de rol die zij kunnen vervullen in het terugdringen van middelengebruik bij de jongeren. "Ouders denken zelf ook nog te vaak 'och, een biertje moet kunnen'", zegt Gerrit Hartholt, één van de ouders. Ook denken ze vaak dat ze het drankgebruik in de hand kunnen houden door de kinderen bij hen thuis te laten drinken. Onderzoek wijst juist uit dat kinderen gemakkelijker ook buitenshuis drinken als het thuis wordt toegestaan. Daar wil groep van tien ouders de andere ouders op wijzen, zonder meteen betuttelend te worden. Daarom is gekozen voor de ludieke actie met sandwichborden en de theatervoorstelling in april.