Hardenberg

Oud-burgemeester Herman Smit overleden

Door de redactie

Oud-burgemeester Herman Smit is maandag 18 januari op 86-jarige leeftijd in Wijk bij Duurstede overleden.

Dr. Herman Smit is op 7 augustus 1934 te Utrecht geboren. In 1959 deed hij het doctoraal examen geschiedenis. Van 1969 tot 1980 was hij gemeenteraadslid te Zutphen. Van 1980 tot 1985 was hij burgemeester van Zwartsluis en aansluitend tot 1989 burgemeester van Dalfsen. Daarnaast was de burgemeester voorzitter van het Provinciaal Overijssels Museum en de IJsselacademie te Kampen. Bij koninklijk besluit van 5 september 1989 is de heer Smit met ingang van 16 oktober van dat jaar benoemd tot burgemeester van de gemeente Hardenberg. Bij koninklijk besluit van 5 september 1995 werd zijn ambt te Hardenberg verlengd. Op eigen verzoek werd hem bij k.b. van 20 februari 1999 met ingang van 1 september van dat jaar eervol ontslag verleend.

Bij koninklijk besluit van 14 april 1992 werd hem het Officierschap in de Orde van Oranje-Nassau verleend. Op 31 mei 2006 promoveerde Smit aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn Kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie.