Hardenberg

OpKoers.nu stelt vragen over fietspad in Balkbrug

Door de redactie

OpKoers.nu maakt zich zorgen over de eventuele aanleg van een vrij liggend fietspad langs Groot Oever in het verlengde van de Heerenweg in Balkbrug.

OpKoers.nu laat in een brief aan het college weten dat ze in de Stentor van 4 maart 2019 hebben vernomen dat de gemeente Staphorst het initiatief heeft genomen voor dit fietspad. Maar dat de gemeente Hardenberg is gevraagd om het gedeelte van de gemeentegrens langs Groot Oever tot het bestaande fietspad Bloemberg/Groot Oever voor haar rekening te nemen. Door deze verbinding ontstaat er een mooie (toeristische) fietsverbinding door het Reestdal richting Oud Avereest en Balkbrug. In hetzelfde artikel staat dat het deel voor de gemeente Hardenberg 800.000 euro gaat kosten en dat de gemeente erkent niet mee te willen werken aan dit fietspad.

Op Koers.nu stelt de volgende vragen aan het college van B en W van de gemeente Hardenberg. Of het klopt dat de gemeente Hardenberg niet bereid is mee te werken aan de aanleg van het fietspad? Zo ja wat is de reden hier van en heeft de gemeente Hardenberg de deur helemaal dicht gegooid of is er nog een opening? Ook wil OpKoers.nu graag weten of het bedrag van 800.000 euro juist is, en of het bedrag inclusief een bijdrage is van bijvoorbeeld provincie Overijssel. Indien dit niet het geval is, verandert dan ook de situatie voor de gemeente Hardenberg als de provincie wel een bijdrage zou leveren? Ook vraagt OpKoers.nu of het college bereid is dit in beeld te brengen en dit voor te leggen aan de raad.