Ommen

Openstelling nieuwe verbinding tussen N340 en N48 bij Ommen

Door de redactie

Vanaf donderdag 26 november gaat de nieuwe verbinding tussen de N340 en de N48 open. Gemotoriseerd verkeer kan dan gebruik maken van de nieuwe turborotonde op de Varsenerdijk. De N340 wordt vanaf dat moment langer en loopt door tot aan de rotonde met de N36.

In maart 2021 wordt naar verwachting ook de rest van het knooppunt opengesteld. Tegen die tijd is de hele weg tussen de N348 (knooppunt Varsen) en de rotonde bij de N36 vernieuwd. In de eindsituatie kan het doorgaande verkeer bij Ommen over de nieuwe verbinding ongehinderd doorrijden, wat de doorstroming en veiligheid ten goede komt.

Werkzaamheden Ommen

Afgelopen juli is aannemer VDV in opdracht van provincie Overijssel gestart met de werkzaamheden bij knooppunt Varsen. Er is een nieuwe verbinding tussen de N340 en de N48 gemaakt. Ook is er een turborotonde en een viaduct bij Varsen gebouwd. Naar het noorden toe heeft de huidige N48 er aan beide kanten een extra rijstrook bijgekregen en onder de nieuwe weg is een fietstunnel gebouwd. De op- en afritten naar de Balkerweg zijn ondertussen aangepast en de kruisingen zijn vervangen door rotondes. Als laatste wordt vanaf maart de Varsenerdijk gereconstrueerd.

Project Vechtdal Verbinding

De werkzaamheden bij Ommen zijn onderdeel van het project Vechtdal Verbinding. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale wegen N340/N48 Zwolle-Ommen en N377 Lichtmis-Slagharen heeft de provincie Overijssel een pakket maatregelen ontwikkeld. De bouwwerkzaamheden zijn begin 2020 gestart. Aannemer VDV is al begonnen met het knooppunt met de A28, de bouw van het nieuwe tracé van de N340 en met de onderdoorgang in Balkbrug. Nu volgen de werkzaamheden op de bestaande N340 en N48 en vervolgens wordt de verdere N377 aangepakt. Het project is eind 2023 afgerond.

Meer informatie over het project Vechtdal Verbinding is te vinden op www.vechtdalverbinding.nl. Ook zijn de werkzaamheden te volgen in de BouwApp en op Facebook en Instagram.