Hardenberg

Openbaar onderwijs verdwijnt in De Krim

Door de redactie

Tijdens een informatiebijeenkomst van obs Klimop in De Krim, heeft bestuursvoorzitter Aranka van Heyningen namens Onderwijsstichting Arcade aangekondigd dat de openbare school in De Krim per ingang van het schooljaar 2020-2021 zal worden gesloten.

Het besluit is gebaseerd op het feit dat het leerlingenaantal tot onder de 23 is gedaald. Met zo'n kleine schoolbevolking is er geen sprake meer van een ideale onderwijssituatie.

Bijna 145 jaar na de bouw van de eerste openbare school in De Krim, zal in juli 2020 de deur definitief worden gesloten.

Bij de aanwezigen overheerste het gevoel dat het verstandelijk te begrijpen is, maar emotioneel veel minder. Een aantal van de aanwezige ouders/verzorgers heeft de school in het verleden zelf ook bezocht.

Het bestuur heeft het team uitgenodigd om er vooral een bruisend slotjaar van te maken. Het team wil daar graag, in samenwerking met de ouders/verzorgers, vorm aan geven. In dit slotjaar krijgen oud-leerlingen en andere belangstellenden zeker de gelegenheid om hun 'oude school' nog eens te bezoeken.