Kerknieuws

Open Doors

Door de redactie

De Emmaüs Gemeente in Lutten-Slagharen en Schuinesloot houdt op 9 december om 9.30 uur een kerkdienst over de Vervolgde Kerk. Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof.

Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen in Nederland. Maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.

Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo'n vijftig landen. Meer informatie is te vinden op www.opendoors.nl.

De bijeenkomst wordt gehouden op 9 december in De Kruiskerk, Anerweg-Noord 8 te Lutten en begint om 9.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om bij deze kerkdienst aanwezig te zijn. De collecte zal geheel bestemd zijn voor de stichting Open Doors.