Ommen

Opbrengst Kinderloop Samenloop voor Hoop Ommen bestemd voor onderzoek naar acute leukemie

Door de redactie

Op zaterdag 25 mei gaat de Samenloop voor Hoop om 14.00 uur van start op de atletiekbaan van ACO van Elderen in Ommen. Het thema is dit jaar 'Wij dragen ons steentje bij'. Iedere deelnemer schrijft een boodschap of een naam op een van de stenen die voor de start kunnen worden opgehaald.

Deelnemers nemen daarmee degene waar ze voor lopen of hun eigen tekst letterlijk 24 uur met zich mee. Ook kunnen de stenen onderling in de teams worden overgedragen. Op deze manier staan de Stenen van Hoop symbool voor de kracht om door te gaan en maken ze de onderlinge verbinding tastbaar. De Stenen van Hoop worden onderdeel van het monument dat later dit jaar een plek krijgt bij de Vecht.

Kinderloop voor acute leukemie

Dit jaar is er extra aandacht voor acute lymfatische leukemie bij kinderen. Kinderen kunnen hun vragen stellen aan oncoloog mevrouw dr. S.L.A. Plasschaert. Zij is verbonden aan het Prinses Maxima Ziekenhuis in Utrecht. Met filmpjes en boekjes leren kinderen in hun eigen taal en belevingswereld meer over deze ingrijpende ziekte. Onderzoeker Jules Meijerink vertelt met een duidelijke presentatie meer over het onderzoek naar acute leukemie.

Activiteiten

Op zaterdag en zondag kunnen bezoekers naast een uitgebreid podiumprogramma met vele artiesten, kinderentertainment, en het bezoeken van alle kramen ook bij verschillende tenten andere informatie vinden over de enorme impact die kanker op je leven en dat van je naasten heeft. Zo vertelt Kitty Vos van Stichting OASES over invloed van kanker op je relatie, geeft fysiotherapeute Annemiek Wipshaar voorlichting over het effect van bewegen en kunnen bezoekers in een aparte tent kennismaken met het Vechtgenotenhuis: Hoe verder te leven met kanker? Verder kunnen kinderen én volwassenen letterlijk hun steentje bijdragen aan de kanjerketting. Met dit programma is er ruimte voor spelen en plezier, maar ook voor bezinning en een momentje voor jezelf.

Meer informatie

Kijk op https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/overijssel/ommen/ voor meer informatie over het programma.