Hardenberg

Opbrengst collecte Hersenstichting

Door de redactie

De inwoners van Hardenberg hebben tijdens de collecteweek 11.000 euro gegeven aan de Hersenstichting en in de gemeente Twenterand is er 8.830 euro gegeven. De collecteweek liep van maandag 28 januari tot en met zaterdag 2 februari 2019.

Bas Overbeek

In het hele land is er in tot nu toe ruim € 1,4 miljoen opgehaald voor de 3,8 miljoen Nederlanders die aan een hersenaandoening lijden. De opbrengst wordt besteed aan hersenonderzoek, het geven van voorlichting aan patiënten en hun omgeving en de ontwikkeling van de juiste patiëntenzorg. Ruim 18.000 vrijwilligers liepen door heel Nederland langs de deuren om geld in te zamelen voor al die mensen die te maken hebben met hersenaandoeningen. "Dit is een enorm mooi bedrag en we zijn ontzettend trots op alle vrijwilligers die zich voor ons hebben ingezet", zegt Koko Beers, woordvoerder van de Hersenstichting.

Impact van hersenaandoening

Bij hersenaandoeningen moet er onder andere gedacht worden aan dementie, depressie, migraine, beroerte, de ziekte van Parkinson en hersenletsel ten gevolge van een ongeluk. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan helaas nog geen behandelingen die de aandoening kunnen vertragen of stoppen. Hersenpatiënten moeten dus leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van hun aandoening. In het dagelijkse leven heeft de omgeving vaak onvoldoende kennis van en aandacht en begrip voor deze gevolgen. Het is voor mensen met een hersenaandoening daardoor moeilijk, in sommige gevallen zelfs onmogelijk, om volwaardig te participeren in de maatschappij. Geen collectant gezien? Giften kunnen ook overgemaakt worden op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag of via de online collectebus op www.hersenstichting.digicollect.nl.