Hardenberg

Op zoek naar heldinnen in het gemeentehuis

Door de redactie

Vrijdagmiddag 17 mei was het een bijzondere middag in het gemeentehuis in Hardenberg. De werkgroep internationale vrouwendag 2019 had samen met de raadsvrouwen en medewerkers van het gemeentehuis een rondleiding georganiseerd in het gemeentehuis. Vrouwen met verschillende achtergronden namen deel aan de rondleiding.

Centraal stond deze middag 100 jaar vrouwenkiesrecht. De vrijheid om te stemmen is niet vanzelfsprekend. Wethouder Gitta Luiten riep vrouwen op, om meer vrouwen te interesseren voor bestuurlijke taken. Ondanks dat er nu meer vrouwen in de raad zitten als de afgelopen raadsperiode is het belangrijk om te blijven benadrukken dat vrouwen er ook mogen zijn. Er zijn nog te veel mannen die vrouwen behandelen als tweede rangs burgers zonder dat deze mannen dit in de gaten hebben. Ook zijn vrouwen capabel en talentvol. Kortom, naast de Heldinnen die geportretteerd zijn dit jaar, mogen vrouwen zich allemaal Heldinnen noemen. Dankzij Gedda, de raadsgriffier, en Odette, medewerkster van de bestuursdienst en degene die de rondleiding verzorgde was het een informatieve en inspirerende middag. Zij begonnen in de raadszaal met een uitgebreide voorstelronde en daarna liepen zij vanuit de centrale hal naar de eerste verdieping waar een openbare tentoonstelling is die voor iedereen toegankelijk is evenals de binnentuin.

Daarna gingen zij via de andere verdiepingen met de open werkruimte naar boven waar de telefooncentrale zit op de vijfde verdieping. Het was een heel bijzondere ervaring om zo in het Huis van de Democratie van Hardenberg rond geleid te worden.

De bijeenkomst was zodanig inspirerend dat de vrouwen na afloop spontaan besloten om een bijeenkomst te organiseren op maandag 27 mei om 12.30 uur bij In Beeld om met elkaar te overleggen hoe zij opnieuw een VrouwenRaad in het leven kunnen roepen.

Bij deze worden vrouwen die met mee willen denken van harte uitgenodigd om te komen. Indien je verhindert bent of als er vragen zijn hierover, neem dan gerust contact op met Gineke Peltjes, 06-30955705.