Hardenberg

Op weg naar Pasen

Door de redactie

Een kleine veertig kinderen hadden zich woensdagmiddag 10 april in het LOC verzameld om aan de workshop 'palmpasenstok maken' deel te nemen.

Waar men vroeger de stok gebruikte om aan te geven dat de lente begonnen was, staat tegenwoordig de palmpasenstok vooral symbool voor het naderende Pasen. Onder toeziend oog van de meegekomen vaders en moeders en een aantal enthousiaste leden van d'Arnbarger Klepperties knipten, plakten en versierden de aanwezige kinderen de palmpasen stokken tot ware kunstwerken. Naast de vrolijk gekleurde materialen werd er traditiegetrouw natuurlijk ook gebruik gemaakt van buxustakken en een sinaasappel. De stokken werden zo fraai mogelijk gemaakt zodat de deelnemers op hun paasbest aan de optocht deel zouden kunnen nemen. Deze werd vervolgens zaterdagmiddag, 13 april, tussen de sneeuw- en hagelbuien door, dwars door het centrum van Hardenberg gelopen. Begeleid door de sfeervolle klanken van het draaiorgel en met de in klederdracht gestoken volksdansgroep d'Arnbarger Klepperties voorop, trok een bonte slinger van prachtig versierde palmpasenstokken en stralende gezichten van het LOC via de Markt naar Museum Het Stadhuus. Alle meelopende kinderen ontvingen een kleine attentie als dank voor hun deelname. Natuurlijk ontbraken deze middag ook de paashazen niet, die het winkelend publiek op chocolade paaseitjes trakteerden. De organisatie kan met een voldaan gevoel terugkijken op een meer dan geslaagd evenement en wenst een ieder hele fijne Paasdagen toe.