Twenterand

Op weg naar Pasen

Door de redactie

Op weg naar Pasen 2019: Bezinning en 'Een Nieuw Begin. In het kader van de periode op weg naar Pasen 2019 heeft de werkgroep Stille Momenten uit Den Ham dit jaar tijdens de 40 dagentijd de volgende activiteiten ontwikkeld: Zeven Stille Momenten: Een nieuw begin en Paasjubel: Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan.

De 40 dagentijd begint op de Aswoensdag. Wanneer je dan begint te tellen en de zondagen niet meetelt (zondagen zijn feestdagen omdat het de opstandingdag is) kom je precies bij Pasen uit! In de 40 dagentijd doen we dingen vaak net even anders. Door bezinning en door te vasten, richten we ons op God en onze naaste. We leven toe naar Pasen, het feest dat echte verandering en ook een nieuw begin mogelijk maakt. Dichtbij en ver weg bidden mensen om een nieuw begin in hun persoonlijke leven of in de situatie in hun land. In Stille Momenten en bij de Paasjubel kunnen we elkaar hierbij tot steun zijn. Geloof ook in een nieuw begin. Naar goede gewoonte, worden jaarlijks tijdens de 40 dagentijd wekelijks een 'Stil moment' van een half uur gehouden, dit jaar vinden de Stille Momenten plaats in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Fontein aan de Marleseweg te Den Ham. Nieuw dit jaar een Paasjubel op de paasmorgen, 21 april om 8.00 uur op de Algemene begraafplaats Dennenhof, Dennenweg 13 in Den Ham. De paasjubel is een bijzondere ervaring: tussen de grafstenen zingen we Paasliederen, te midden van de graven lezen we over het Opstandingsleven, we spreken een kort gebed uit en aansluitend is er gelegenheid om een narcis (paastrompet) neer te leggen op het graf van een dierbare. De zang wordt begeleid door enkele leden van muziekvereniging Juliana.

De 7 Stille Momenten worden gehouden op de zes vrijdagen en de laatste op Witte Donderdag: 8, 15, 22 en 29 maart, 5 en 12 april en op Witte Donderdag, die dit jaar op 18 april valt. Aanvang: 19.30 uur. Het 'moment' bestaat uit: schriftlezing, gebed, samenzang, een moment van Stilte en Passiemuziek. Het collectedoel: Gevangenenzorg Nederland; hun moto: geloof in herstel. Hartelijk welkom. Namens Werkgroep Stille Momenten Den Ham Gerrit Kuiper gerritjhkuiper@gmail.com.