Hardenberg

Op de Kleppe in Arnbarg stopt

Door de redactie

De Sentimenties stopt met het organiseren van het jaarlijkse korenfestival 'Op de Kleppe in Arnbarg' houdt op te bestaan. Het Nederlandstalige koor heeft dat besloten omdat het festival niet langer in aanmerking voor subsidie.

Dat er een eind komt aan het festival, maakte het koor op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering bekend. "Dit festival is achttien jaar lang samen met Hardenberg Promotie georganiseerd en met veel enthousiasme gepresenteerd. Hardenberg Promotie is een andere koers ingeslagen en ook de sponsoring is veranderd. Ons festival kwam daar niet meer voor in aanmerking", luidt de verklaring van De Sentimenties. In de afgelopen jaren hebben vijftig koren deelgenomen aan het festival.

Nieuwe liederen

Ondanks de tegenslag met het festival hopen de koorleden op weer een mooi zangjaar. Voor komend jaar heeft de muziekcommissie weer voor nieuwe liederen gezorgd. Voor 2020 staan ook weer verschillende optredens op het programma.