Hardenberg

Ontwerpplan voor Haven in Hardenberg

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met een voorlopig ontwerp voor de aanleg van een recreatiehaven aan De Vecht in het centrum van Hardenberg.

Vorig jaar is besloten tot aanleng van een recreatiehaven. Het ontwerp wat er nu ligt wordt de bestaande inrichting geoptimaliseerd en is er een uitbreiding van de faciliteiten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de kade. Er wordt rekening gehouden met groei van de haven. Daarnaast wordt de haven gedeeltelijk moeten worden uitgegraven. Het voorstel dat nu voorligt is gemaakt in samenspraak met toekomstige gebruikers. De inrichtingschets wordt gedeeld met bealnghebbenden en omwonenden. Na de zomervakantie is er een informatiebijeenkomst. Reacties worden verzameld en het ontwerp kan eventueel aangepast worden. Ook wordt in samenwerking met vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers een exploitatie- en beheerplan opgesteld.