Hardenberg

Ontsluiting van het bedrijventerrein Katingerveld?

Door de redactie

Het college van B en W van de gemeente Hardenberg is in bestuurlijk overleg met de Provincie Overijssel om de ontsluitingsweg voor Buiter Beton, Friesland Campina en Van Werven naar bedrijfsterrein Katingerveld met de bijbehorende aanpassingen van de huidige ontsluiting op de N377 te bespreken

In Balkbrug wordt er door diverse bedrijven en instanties al langere tijd aangedrongen op het maken van een achter-ontsluiting via de Katingerveldweg voor de bedrijven Buiter Beton, Friesland Campina en Van Werven. Ook in de gemeenteraad zijn hierover vragen gesteld. Op dit moment maken de bedrijven gebruik van een ontsluiting via een eigen weg naar de N377 (Coevorderweg). Dit is niet ideaal. Over enige tijd (naar verwachting start 2020), wordt de N377 heringericht. De grootste aanpassing is dat enkele honderden meters verderop in de kern van Balkbrug een tunnelbak wordt aangelegd. De huidige ontsluiting zorgt voor veel ongemak en onveilige situaties; voor de fietsers omdat de vrachtauto's een fietspad moeten oversteken; opstopping van het verkeer op de N377 omdat vrachtwagens moeten stoppen op de weg omdat gewacht moet worden voor een toegangshek naar de bedrijven. De vrachtauto's moeten lang wachten bij het wegrijden vanaf het bedrijfsterrein als er druk verkeer op de N377 is. De oversteeksituatie naar de andere weghelft is onveilig.

Om een achter-ontsluiting mogelijk te maken moeten een nieuw stuk weg gerealiseerd worden gedeeltelijk over nog niet uitgegeven industriegronden en over het terrein van Buiten Beton en Van Werven. Wanneer deze achter-ontsluiting is gerealiseerd, kunnen naar verwachting alle aansluitingen/inritten op de N377 komen te vervallen. Het plan heeft verschillende voordelen. Het zorgt voor verkeersveiligheid en voor meer rust en uitstraling op de N377 zelf. Ook voor bedrijven heeft het verschillende voordelen. Door deze ontsluiting kunnen onder andere bedrijven die gebruiken maken van de nieuwe weg via het bedrijfsterrein Katingerveld gebruik maken van de ontsluiting via de verkeerslichten en is de verkeersveiligheid geborgd en kan er vlot af- en aangereden worden.

De Provincie Overijssel is een partij die hierbij moet worden betrokken. De N377 is een provinciale weg. Er is door de gemeente een ontwerp en kostenraming gemaakt. De kosten voor het aanleggen van de weg zullen zo'n 340.000 euro bedragen. De kosten voor de aanpassingen op de N377 wegens het vervallen van de ontsluiting, bedragen zo'n 92.000 euro. In deze raming is nog geen gesprek gevoerd met deze bedrijven. Het verwerven van de gronden van Buiten, 1093 m2 en Van Werven 353 m2 is nog geen gesprek gevoerd met deze bedrijven. Daarom wordt er een aanname gedaan voor deze verwervingskosten van 104.835 euro.