Ommen

Onrust rond megastallen bij Beerzerveld groeit

Door de redactie

In Beerzerveld groeit de onrust rond de plannen van handelsonderneming Schuttert voor nog twee megavarkensstallen in het buitengebied van Beerzerveld. Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg roept B&W van Ommen daarom op de inwoners actiever te informeren en bij het proces te betrekken, en daarmee niet te wachten tot alle beslissingen zijn genomen.

Handelsonderneming Schuttert heeft een vergunning aangevraagd om een door hen opgekocht varkensbedrijf aan de Knolsdijk 1 uit te breiden tot een opfokbedrijf met 14.000 biggen. Deze aanvraag volgt op een eerdere vergunningsaanvraag van Schuttert om aan de Beerzerhooiweg 1 in Beerzerveld een varkenshouderij te mogen ombouwen tot een bedrijf voor 3.500 fokzeugen. Daarvoor verleende Ommen eerder dit jaar een vergunning. Dat was zeer tegen de zin van de inwoners van Beerzerveld, die niets zagen in de komst van nóg een megastal naast de twee die al bij Beerzerveld aanwezig waren. Ze vreesden bovendien dat die derde stal de opmaat zou zijn voor een vierde megastal voor het opfokken van de biggen die aan de Beerzerhooiweg zouden worden geboren. Die angst blijkt gegrond, nu Schuttert vol inzet op realisatie van het opfokbedrijf aan de Knolsdijk.

Op 9 december gaf de gemeente Ommen in een brief aan direct omwonenden nadere uitleg over de plannen voor het opfokbedrijf aan de Knolsdijk. Daarmee zijn de zorgen bij de omwonenden echter alleen verder aangewakkerd. Zij vinden de brief erg onduidelijk en meldden zich met hun vragen en zorgen bij PB. Ook die vindt de brief onduidelijk, vooral waar het gaat over welke onderzoeken naar de gevolgen voor de omgeving en het milieu nu wel of niet worden uitgevoerd. Daar komt bij dat niet direct omwonenden uit de media vernamen van de plannen wat de onrust bij hen extra aanwakkerde.

Open brief

In een open brief aan B&W brengt PB daarom de al langer levende maar nu sterk groeiende onrust in Beerzerveld opnieuw over aan het college. Ze vraagt B&W daarin ook om duidelijkheid te geven: worden de effecten voor het milieu vooraf onderzocht, of pas in een later stadium en laat de gemeente het eerder toegezegde onderzoek naar de totale effecten van al de vier megastallen samen wel echt uitvoeren of ziet het daarvan af? Maar vooral roept PB het college op om PB actief over de voorgang van de procedure te informeren, niet pas achteraf via briefwisseling wanneer de besluiten al genomen zijn. PB stelt voor om daar het dit jaar ingestelde periodiek overleg tussen PB en wethouder Jaspers Faijer voor te gebruiken.