Hardenberg

Onderzoek naar communicatie en participatie bij ruimtelijke ontwikkeling

Door de redactie

De Rekenkamercommissie van de gemeente Hardenberg is deze maand begonnen met een nieuw onderzoek. Het onderzoek richt zich op de communicatie en participatie bij ruimtelijke ontwikkeling.

De gemeente neemt soms zelf het initiatief voor de realisatie van ruimtelijke projecten en soms moet de gemeente initiatieven van anderen beoordelen. Over welke ruimtelijke onderwerpen en in welk stadium moet de gemeente communiceren met haar inwoners en/of ondernemers? Welke trede van de participatieladder moet hierbij worden ingezet? En via welke middelen en kanalen kan of moet de gemeente helder en doeltreffend communiceren? Deze en andere vragen zullen beantwoord worden in dit onderzoek van de onafhankelijke rekenkamercommissie.

Ook zal onderzocht worden hoe voorkomen kan worden dat betrokken partijen op bepaalde dossiers 'onaangenaam' verrast worden door een genomen besluit of maatregel. Wanneer betrokken partijen vanaf het begin in een proces worden meegenomen en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en het te nemen besluit zal dit de mate van begrip vergroten.

Centrale onderzoeksvraag

In dit onderzoek staat daarom de volgende de vraag centraal: Hoe kan de gemeente, rekening houdende met de participatieladder, inwoners en organisaties/actoren binnen de gemeente effectief en tijdig betrekken bij de voorbereiding, totstandkoming, invoering en uitvoering van ruimtelijke beleid en/of ruimtelijke voorzieningen? De Rekenkamercommissie hoopt het eindrapport in juni 2020 aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden.