Ommen

Onderhoud Weegbreestraat laat nog op zich wachten

Door de redactie

Begin oktober heeft raadslid M. Dunnewind namens de CDA fractie Ommen aan het college van B en W van de gemeente Ommen enkele vragen gesteld over de onderhoudstoestand van een drietal woonstraten, de Haarsweg, De Herikstraat en De Weegbreestraat in Omen

Het college van B en W is op de hoogte van de actuele onderhoudstoestand van het gehele wegennet, dus ook van deze drie straten. Elke drie jaar wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de technische kwaliteit van de verharde wegen, de fiets en de voetpaden in de gemeente. Deze gegevens worden samen met meldingen van burgers en organisaties en een jaarlijkse wegenschouw gebruikt voor een meerjarenprogramma wegenonderhoud. Het college van B en W deelt de mening van het CDA dat de genoemde drie wegen toe zijn aan groot onderhoud. Reparatie en klein onderhoud zijn niet meer effectief. De Haarsweg en de Herikstraat zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan 2020-2022. De uitvoering is gepland in het jaar 2021. Voor beide straten wordt de mogelijkheid onderzocht om de ontbrekende delen van het fietspad tegelijkertijd met het groot onderhoud te realiseren. De weegbreestraat is niet meegenomen in de plannen omdat deze straat onderdeel uitmaakt van de wijk Strangen. Eind 2019 is aangegeven door het college van B e W aan de gemeenteraad dat de wijk Strangen en de wijk Laarakkers voor een totale aanpak in aanmerkingen dienen te komen. Maar dat hiervoor het benodigde budget ontbreekt. Het college van B en W is van mening dat de gehele wijk aangepakt moet worden omdat er meerdere straten zijn in deze wijk met dezelfde problemen.