Hardenberg

Onderhoud monumenten heeft aandacht

Door de redactie

De fracties van VVD, 50PLUS, GroenLinks en D66 in de gemeente Hardenberg hebben gezamenlijk vragen gesteld aan het college van B&W over achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte en monumenten in Dedemsvaart. De partijen vinden het tijd dit te verhelpen.

Het gaat daarbij onder andere om het onderhoud aan, en respectvol omgaan met, monumenten, de groenvoorziening en het tijdpad in Dedemsvaart. Het college van B en W geeft in een brief aan de partijen aan dat Het Tijdpad sinds 2017 onderhouden wordt in een samenwerkingsverband tussen Historische Vereniging Avereest, het Vechtdal College Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg. Het onderhoud is conform de afspraken.

Binnenkort moeten nog enige onderhoudsmaateregelen worden uitgevoerd door de verschillende partijen. Maar er is geen achterstallig onderhoud. Zo zijn er enkele maaiwerkzaamheden die het Vechtdal College uitvoert maar dit is tijdelijk uitgesteld in verband met de coronacrisis. Deze werkzaamheden worden in het groeiseizoen eenmaal per twee weken uitgevoerd. De zuilen zijn twee jaar geleden voor het laatst van groene aanslag ontdaan. Deze actie wordt door de gemeente binnenkort uitgevoerd dan zullen ook de tekstborden en de melkbussen beoordeeld worden. De keuring van de speeltoestellen langs Het Tijdpad worden gekeurd wanneer ook de speeltoestellen in andere speeltuinen worden gekeurd. Voor het monument bij het voormalige gemeentehuis in Dedemsvaart is een offerte aangevraagd voor het reinigen, dit zal ook binnenkort worden uitgevoerd. In sommige geschetste gevallen is er sprake van ongewenst gedrag (plaatsen fietsen tegen monumenten, klimmen in monumenten, ophangen verlichting, e.d.) bij de monumenten. Het team Handhaving is gevraagd om aandacht te besteden aan dit ongewenste gedrag.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer