Ommen

Ommenaar Gerrit de Jonge voorzitter VPPG

Door de redactie

De Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) heeft tijdens haar ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. Fractievoorzitter Gerrit de Jonge van de VOV uit Ommen is daarbij verkozen tot voorzitter. Hij neemt de 'hamer' over van Fons Zinken, die vanaf 2008 voorzitter was.

De VPPG behartigt de belangen van lokale raadsleden uit plaatselijke politieke groeperingen. Het is de beroepsvereniging voor onafhankelijke raadsleden. De vereniging is opgericht in 1987 en vertegenwoordigt de grootste stroming van lokale politici in Nederland. Via het versterken van de lokale democratie via onafhankelijke lokale raadsleden streeft de VPPG naar meer invloed van de burgers op hun leefomgeving.

Gerrit de Jonge, sinds 2010 raadslid van de lokale partij VOV in Ommen is in het dagelijkse leven werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen als coördinator inzet bij buitendienstinstellingen en evenementen. In het verleden was De Jonge onder andere plaatsvervangend voorzitter van de Ondernemingsraad bij de NS.

Kloof

De VPPG hanteert als visie dat de gemeente de basis is van de democratie, met raadsleden die niet afhankelijk zijn van een landelijke politieke partij. Inmiddels hebben raadsleden van 280 lokale partijen zich hierbij aangesloten. De Jonge laat weten dat het zijn ambitie is dat dit aantal omhoog gaat. "De laatste jaren ontwikkelt de ´lokale beweging´ zich snel en daarom is de missie van het nieuwe bestuur om met name via social media veel meer aandacht te vragen voor de raadsleden die het zonder ondersteuning uit Den Haag moeten doen. Behalve aan belangenbehartiging voor deze raadsleden wil het nieuwe bestuur veel aandacht schenken aan vorming en scholing van raadsleden op het gebied van belangrijke regelgeving en tevens aan de ondersteuning van nieuwe lokale partijen. Want de kloof tussen inwoners en politiek is nog steeds veel te groot", aldus de kersverse voorzitter. "De kloof moet echt snel verdwijnen, willen we het draagvlak voor onze democratie niet verliezen. De VPPG maakt zich sterk voor deze lokale democratie", besluit De Jonge.