Ommen

Ommen zoekt pleegouders

Door de redactie

Maandag 8 april houdt Trias samen met gemeente Ommen in het gemeentehuis, Chevalleraustraat 2, een vrijblijvende informatieavond over pleegzorg, aanvang 19.30 uur. Bent u benieuwd of er een pleegouder in u schuilt, dan bent u van harte welkom! Aanmelden kan via voorpleegouders@trias-groep.nl.

Ook in Ommen zijn er kinderen en jongeren die soms tijdelijk en soms voor langere tijd niet thuis kunnen opgroeien. Als er geen opvangmogelijkheden in de buurt zijn, betekent dit dat een kind verder weg geplaatst wordt in een vreemde omgeving en naar een andere school en sportclub moet. Eric Lieben van Trias Pleegzorg: "Vaak denken mensen dat je als pleegouder iets speciaals moet kunnen. We zoeken juist gewone mensen die zich in willen zetten voor een bijzonder kind. Stabiliteit en veiligheid kunnen bieden en openstaan voor samenwerking. Alleenstaand, getrouwd of samenwonend, (buitenshuis) werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal. In persoonlijke gesprekken screenen we en kijken we wat elk gezin kan bieden". Tijdens de informatieavond geven pleegzorgbegeleiders informatie over de verschillende vormen van pleegouderschap, het opleidingstraject en de ondersteuning die Trias pleeggezinnen biedt. Ervaren pleegouders geven een realistisch inkijkje in het reilen en zeilen van een pleeggezin. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.