Ommen

Ommen zet zich in voor Housing First

Door de redactie

In het Vechtdal werken zorgaanbieders, woningcorporaties en de gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Ommen nauw met elkaar samen om de situatie voor inwoners die dakloos zijn te verbeteren door de inzet van 'Housing First'.

Eerst een dak boven je hoofd, waarna de inwoner met begeleiding werkt aan het realiseren van een stabiele woonsituatie. Het gaat om mensen, die zo fundamenteel geschaad zijn, dat het met de conventionele aanpak niet lukt hun situatie te verbeteren. Ook richt de samenwerking zich op dreigende dakloosheid van bijvoorbeeld: Inwoners die tijdelijk op een camping wonen; bankhoppers; mensen die anders zouden instromen in Beschermd Wonen; mensen die uitstromen uit Beschermd Wonen en die via de reguliere weg niet aan een woning kunnen komen. "Het is een omgekeerde route. Eerst een dak boven je hoofd en dan de verdere zorg. Hierdoor zijn daklozen niet langer aangewezen op de traditionele daklozenopvang van de Herberg in Zwolle. De Herberg uit Zwolle wordt hiermee ontlast. Het is de bedoeling dat er zes daklozen worden geholpen in het Vechtdal. Hardenberg twee personen, Dalfsen twee personen en Ommen twee personen. Er zijn in de gemeente Ommen niet twee woningen voor vaste tijd beschikbaar. Maar dit wordt meegenomen in de herziening van de woningen", vertelt wethouder Faijer.