Ommen

Ommen wil zich weerbaarder maken tegen drugsproblematiek

Door de redactie

Het college van de gemeente Ommen heeft voorgesteld om de wet Damocles in de gemeente Ommen in te voeren. Daarmee kan burgemeester Vroomen optreden tegen drugscriminaliteit zonder dat er sprake is van verstoring van de Openbare orde. Het Damocles beleid is niet alleen in Ommen, maar het is een samenwerking tussen de burgermeesters in het IJsseland.

"We willen de regels aanpassen aan de tijd", vertelt de burgemeester. De Opiumwet biedt de mogelijkheid om op te treden tegen drugsoverlast, terwijl er geen sprake is van verstoring van de openbare orde. "Het Damocles beleid kan een belangrijk instrument zijn als de drugsproblematiek de spuigaten uitloopt door bijvoorbeeld handel of productie en inwoners er veel last van hebben maar de openbare orde niet wordt verstoord. We kunnen dan nu dwangsommen opleggen". Er is een algemene behoefte in het IJsseland om weerbaarder te zijn tegen de ontwikkelingen in het drugsbeleid, zoals de handel en de productie. "We willen niet dat elders in het land stevig wordt opgetreden tegen handelaren. En dat handelaren het gevoel krijgen van in de gemeente Ommen doet het er niet toe. Op dit moment zijn er nog geen echte signalen. Het is preventief. Daarnaast is er aandacht voor de jongeren die drugs gebruiken en dealen. We willen hiermee grip op krijgen. We willen weerbaarder zijn. We kijken hierbij ook naar andere gemeenten. Denk hierbij aan het IJslandmodel in Hardenberg. Ommen is op dit moment een veilige omgeving en dat willen we graag zo houden ", vertelt burgemeester Vroomen.