Ommens nieuws

Ommen vreest overlast na invoering vrachtwagenheffing

Door de redactie

De gemeente Ommen gaat samen met andere Overijsselse gemeenten en de provincie een zienswijze indienen bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Provincie en gemeenten vrezen dat vrachtverkeer veelvuldig zal uitwijken naar provinciale en gemeentelijke wegen als het ministerie in 2023 de vrachtwagenheffing in de geplande vorm invoert.

In november 2018 stemde de ministerraad in met het voorstel om per 2023 een vrachtwagenheffing te gaan invoeren op Nederlandse autosnelwegen en de wegen die naar verwachting in belangrijke mate te maken zullen krijgen met vrachtverkeer dat de snelweg gaat mijden als gevolg van de heffing. Dat zal vooral het geval zijn op N-wegen; in Overijssel is alleen de N50 (Zwolle-Kampen) in het heffingsnetwerk opgenomen. Op basis van berekeningen van het ministerie is bijvoorbeeld te verwachten dat, als gevolg van de heffing op de A28 en A37, het aantal vrachtwagens op de N34/N340 en de N377 zal toenemen met tweeduizend per dag. Dat heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid op de wegen en de leefbaarheid (luchtkwaliteit en geluid) langs de routes. Ook is er een reële kans dat op routes als de N340-N48-N36-N34 veel overlast zal ontstaan als gevolg van uitwijkend vrachtverkeer.

Heffing op N-wegen?

Als mogelijke oplossing biedt het ministerie het instellen van een vrachtwagenheffing op het onderliggende N-wegennet. Enkele gemeenten, waaronder Coevorden, hebben er voor gepleit dat juist niet te doen; zij vrezen negatieve gevolgen voor het vestigingsklimaat. In de gemeente Ommen zou een aantal transportondernemingen benadeeld worden door zo'n heffing.

Een heffing op het N-wegennet zou kunnen leiden tot uitwijk van vrachtverkeer naar het onderliggende wegennet, met nog meer gevolgen voor veiligheid en leefbaarheid.

Zienswijze

Begin dit jaar is dit heffingsnetwerk besproken met provincies en gemeenten. Naar aanleiding daarvan hebben provincie en gemeenten het Rijk geadviseerd om de N50 en de A35 (Wierden ¿ Azelo) uit het heffingsnetwerk te halen en om vooralsnog geen extra wegen aan het heffingsnetwerk toe te voegen, onder voorwaarde dat het ministerie bij gebleken overlast door uitwijk snel maatregelen treft.

In het voorliggende wetsvoorstel is het advies met betrekking tot N50 en A35 niet overgenomen. Daarom gaan gemeenten en provincie nu met een gezamenlijke zienswijze proberen een wijziging in het wetsvoorstel af te dwingen met als doel: minder uitwijk naar provinciale en gemeentelijke wegen, zodat overlast en slijtage aan wegen niet toeneemt; meer beheersmaatregelen met Rijksfinanciering; beheersmaatregelen baseren op gemeten effecten en niet op onzekere modellen.