Ommen

Ommen mag weer woningen bouwen

Door de redactie

De gemeente Ommen heeft van de Provincie groen licht gekregen om te starten met Vlierlanden fase 2. "Geweldig nieuws voor Ommen', laat wethouder Jaspers Faijer weten. De uitgifte van de kavel lag al maanden stil door de stikstofproblematiek. Door de snelheidsverlaging voor wegverkeer naar 100 kilometer van maart jongstleden is er stikstofruimte ontstaan voor nieuwe woningbouw zo ook voor de tweede fase van Vlierlanden in Ommen. De nieuwbouwwijk bevat een bouwplan van zo'n 150 woningen

Naast Vlierlanden fase 2 gaat het om Geertruidentuin in Deventer en het project Belt Schutsloot van start. "We kunnen nu aan de slag , met deze woningbouw kunnen we weer even vooruit. We hebben de bouw van Vlierlanden fase 1 geëvalueerd. Er zal bij Vlierlanden meer aandacht zijn voor groen en speelvoorzieningen", laat de wethouder weten. Verminderen van de stikstofneerslag is één van de grootste opgaven waar we in Overijssel voor staan in de komende jaren. Op veel plaatsen is te veel stikstof in de bodem terechtgekomen. Daardoor neemt de biodiversiteit af en diverse waardevolle boomsoorten, planten, dieren (zoals insecten) dreigen te verdwijnen. De natuur komt in een neerwaartse spiraal terecht. Het hele ecologische systeem gaat dan minder goed functioneren en er ontstaan risico's onder meer voor voedselvoorziening, economie en gezondheid.