Hardenberg

Obs Cantecleer viert 125 jaar bestaan

Door de redactie

In de week van maandag 15 april tot en met zondag 20 april is het feest in Kloosterhaar. Obs Cantecleer viert dan haar 125-jarig bestaan. Deze week zijn er tal van activiteiten in de school, het dorpshuis en in de feesttent op het zwembadterrein in Kloosterhaar.Het initiatief is genomen door de schooldirectie. Zij hebben werkgroepjes opgezet die elk verantwoordelijk zijn voor één onderdeel van de festiviteiten.

unknown

De reüniecommissie bestaat uit Freddy Ekkel, Karel Roessink en Marjan Ekkel. De verschillende programmaonderdelen worden gerealiseerd met onder andere een aandeel en inzet van het schoolteam, het oranje Comité, het Dorpshuis, de OR (activiteitencommissie) en vrijwilligers. "We zijn vorig jaar mei al begonnen met het organiseren van de reünie en de andere activiteiten. We hebben onder andere wat tips gekregen van de reüniecommissie van de school in Bruchterveld. Het programma op school is voor namelijk het werk van Directeur Jent Hadderingh", vertelt Marjan. "En voor de geschiedenis van obs Cantecleer kwamen we natuurlijk al snel terecht bij Freddy", vertelt Karel lachend. Freddy Ekkel is amateurhistoricus en werkt al sinds 1977 aan het samenstellen van een archief van het dorp Kloosterhaar.

Activiteiten voor kinderen

De week wordt op maandag 15 april gestart met Stan Fritschy, beter bekend als Stan de Verhalenman. "Leerlingen gaan deze week op zoek naar verhalen over onderwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van school", vertelt Karel. Het resultaat is te zien op woensdag 17 april van 12.00 tot 12.30 uur. Op dinsdag 16 april gaan de groepen een bezoek brengen aan de (foto-) tentoonstelling. "Deze tentoonstelling is dan voor het eerst te zien. Ik ben er wel druk mee geweest, maar voor mij was het wel gemakkelijk. Ik had natuurlijk al veel materiaal. Maar ik heb ook nog wat meesters en juffen bezocht. En zodoende kwamen er nog meer foto's. Echt leuk om te doen", vertelt Freddy Ekkel. "Met het 100-jarige bestaan is er een jubileumboek gemaakt. We konden hier nu 25 jaar aan toevoegen, maar hebben dit bewust niet gedaan en gekozen voor een tentoonstelling", aldus Marjan. Op donderdag 18 april hebben de kinderen de generale repetitie voor de revue, deze wordt dan in de avond om 19.00 uur gepresenteerd. Er wordt afgesloten op zaterdag 20 april met de reünie.

De reünie

Op zaterdag 20 april wordt de reünie geopend door de directrice van Arcade mevrouw Aranka van Heyningen om 12.30 uur. En het programma begint om 13.30 uur. Deze reünie wordt gehouden op het zwembadterrein in Kloosterhaar. "We konden gebruik maken van de feesttent, en dat is ideaal. Want je weet nooit hoeveel mensen zich gaan opgeven. Daarom is ook voor dit weekend gekozen, ondanks dat dit het weekend van Pasen is", vertelt Marjan. De reünie is voor alle oud-leerlingen en oud-docenten van obs Cantecleer, maar ook leerlingen van Kleuterschool Het Bijenkorfje zijn welkom. Vanaf 13.30 uur worden de aanwezigen ingedeeld in groepjes. Per groep kan er een bezoek gebracht worden aan het schoolgebouw. In het schoolgebouw zijn ook werkstukken te zien van de kinderen. Vanaf daar gaan de groepen naar de tentoonstelling in Dorpshuis 't Haarschut. De kosten voor de reünie zijn tien euro per persoon. Voor deze tien euro krijgen de bezoekers een kopje koffie of thee, cake en drie consumpties. Opgave voor de reünie is mogelijk via de website van de school www.cantecleer.nl. Er hebben zich al heel veel mensen opgegeven, meer dan 400. "Leuk is dat de oudste leerling die zich tot nu toe heeft aangemeld is geboren in het jaar 1928. Je kunt je nog opgeven, maar je kunt ook deze middag zonder opgave komen. Opgave is voor ons gemakkelijk voor de inschatting van de catering. De betaling van 10 euro gebeurt in de feesttent", vertelt Marjan. Verder is het de middag een vrij programma.

Geschiedenis

Obs Cantecleer is ontstaan in 1894. Vóór 1856 was de situatie dat de schoolkinderen uit Kloosterhaar in Sibculo naar school moesten omdat dat de enige school in de wijde omtrek was. Deze school was te klein en ook bouwkundig ook niet meer verantwoord om les in te geven. Door de inwoners van Kloosterhaar werd toen een verzoek ingediend om de school halverwege beide buurtschappen te plaatsen. Het argument hiervoor was dat meer dan de helft van de kinderen uit Kloosterhaar afkomstig was en de loopafstand voor de kinderen eigenlijk te ver was. De school werd toen tussen de beide buurtschappen geplaatst.

Rond 1890 kwamen er weer plannen voor uitbreiding of nieuwbouw. Meester Duytsch gaf toen aan dat 2/3 gedeelte van de kinderen uit het oostelijk gedeelte (Kloosterhaar) afkomstig was en gemiddeld een uur moesten lopen tegen 1/3 gedeelte uit het westelijk gedeelte (Sibculo) die gemiddeld 3/4 uur moesten lopen. De school moest dus eigenlijk meer richting Kloosterhaar verhuizen. Uit Sibculo kwamen hierop de nodige protesten. Een brief van de minister van Binnenlandse Zaken over subsidieverstrekking gaf de doorslag en in oktober 1894 kon de tweeklassige nieuwe school in gebruik worden genomen. De situatie was toen het omgekeerde van de periode van vóór 1856.

Mogelijk ook door het invoeren van de leerplichtwet in 1901 zaten er dat jaar al 126 kinderen op school. In dat jaar werd een uitbreiding gerealiseerd van een nieuw lokaal met toiletgroepen.

Het aantal schoolgaande kinderen in 1905 bedroeg 178. De school was weer te klein en toen werd besloten om de buurtschap Sibculo weer een eigen school te geven hetgeen in 1907 geschiedde. Door het vertrek van deze leerlingen was het aantal in 1910 110 kinderen. In 1931 kwam er een extra houten lokaal bij. In 1938 werd van de inpandige hoofdenwoning ook een lokaal gemaakt. De school had toen de beschikking over vijf lokalen en er waren toen 143 leerlingen. De oude school heeft dienst gedaan tot 1960. Het idee van voormalig schoolhoofd J.H.J. Hamer (1953-1957) werd uitgevoerd en van de oude school werd een dorpshuis gemaakt.

Meester J. Duijtsch, hoofd van 1878 t/m 1911, was een vroom man maar een warm voorstander van openbaar onderwijs. Kinderen moesten onverdeeld naar de openbare school 'avant la lettre'. Hij zette zich in op allerlei sociaal gebied ten voordele van Kloosterhaar. Samen met zijn vrouw waren ze zeer begaan met de mensen en omgekeerd waren zij zeer geliefd in de gemeenschap. In 1963 werd een straat naar hem vernoemd. Ook schoolhoofd J.H.J. Hamer zette zich in voor de gemeenschap. Hij was initiator van de oprichting van de Stichting Kloosterhaar e.o. Stichting Klooster zette zich in voor het sociale leven van Kloosterhaar van waaruit onder andere de kleuterschool, het Groene Kruisgebouw, en het dorpshuis 't Haarschut zijn ontstaan. Met zijn inzet voor zwempoelen op het huidige zwembadterrein heeft hij de kiem gelegd voor een zwembad. En persoonlijk waren hij en zijn echtgenote de stuwende krachten achter de oprichting van de kleuterschool in 1953. Ook was hij de bedenker van het plan om van de oude school een dorpshuis te maken. Dit was in het jaar 1964. Zijn opvolger, hoofdmeester G.J.R. van Beest (1944-1973), was de initiator en drijvende kracht achter de zwembadplannen van het zwembad De Barg'ns. Hij werd hierin bijgestaan door onderwijzer J. Eshuis (1957-1991) die ook zeer veel voor het zwembad gedaan heeft. Zwembad De Barg'ns gaat dit jaar z'n 51ste jaar in. "Onderwijzend personeel was altijd actief in het verenigingsleven van het dorp en droeg een steentje bij om Kloosterhaar tot een fijne levenslustige gemeenschap te houden", vertelt Freddy.

De naam Cantecleer

Ook opvolger en hoofd/directeur dhr. J.H. v.d. Wijngaart (1974-1991) heeft zich op verlerlei wijze voor het dorp ingezet. Onder andere was hij bestuurslid van Stichting Kloosterhaar e.o., Stichting dorpshuis, Gymnastiekvereniging IOS, Korfbalverening UNI en was hij voorzitter van De Culturele Raad. Toen hij aan de school verbonden werd, vond hij ook dat de school een eigen naam moest hebben. Dit werd toen Cantecleer, genoemd naar de haan Cantecleer uit het rond 1260 geschreven epos Reinaart de vos. Een aantal jaren na de nieuwbouw van de huidige school in 1960 werd een mozaïek in de vorm van een haan (van de hand van kunstenares Janny Brugman-de Vries uit Almelo) in de gevel geplaatst. Zodoende de naam Cantecleer.

Wat is bijzonder aan obs Cantecleer

Op de vraag wat maakt obs Cantecleer bijzonder antwoordt de reüniecommissie het volgende: "De school in Kloosterhaar is altijd een typische `openbare school' geweest waar vrijwel het hele dorp onverdeeld naar toeging. Daardoor kon de school een unieke sociale functie in het dorp innemen. Er was dus geen onderscheid tussen een christelijke school of een openbare school. Ook kende Kloosterhaar maar één kerk. En dat merk je in het gehele dorp. Er is saamhorigheid". "Dit zag je vroeger al. Opmerkelijk was dat in de oorlogsjaren een joods meisje, Ganita Hertogs, haar school heeft afgemaakt. Zij werd opgenomen in de gemeenschap van Kloosterhaar", vertelt Freddy.

Herinneringen ophalen

Wat verwacht de reüniecommissie: "We hopen dat iedereen het leuk heeft, en dat we mensen bij elkaar brengen om herinneringen op te halen tijdens de reünie. De tent is ook in leeftijdsgroepen verdeeld zodat je ook in gesprek komt met mensen uit de jaren dat jij op school zat. Iedereen is van harte welkom", vertelt de reüniecommissie enthousiast.