Hardenberg

Obs Baalder is een Kanjerschool

Door de redactie

Al jaren maakt obs Baalder gebruik van de Kanjertraining, een methodische aanpak om kinderen te begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit heeft er toe geleid dat de school zich vanaf nu officieel Kanjerschool mag noemen.

Na een door het team gevolgde driedaagse training kon gestart worden met het invoeren van de Kanjertraining. In de jaren erop volgden de leerkrachten opnieuw trainingen. Na licentie A werden ook licentie B en C behaald. Nieuwe leerkrachten volgen de training vanaf de basis. Op dit moment worden in alle groepen "Kanjerlessen" verzorgd door een leerkracht met C-licentie, het moment waarop de school een gecertificeerde school is en zich officieel Kanjerschool mag noemen.

"Een Kanjerschool staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect", aldus directeur Karin Schnoing. "Het doel is om te komen tot een veilig schoolklimaat waarin elk kind zich prettig kan voelen en daardoor optimaal kan presteren. Er wordt een situatie gecreëerd waarin een leerling positief over zichzelf en anderen leert denken, zichzelf durft te zijn, waarin leerlingen zich betrokken voelen bij elkaar, hun gevoelens onder woorden kunnen brengen en meer zelfvertrouwen krijgen. Met behulp van de Kanjerverhalen en de Kanjeroefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van een ander. Deze week hebben we het Kanjerbord onthuld. We zijn er trots op!", aldus een trotse directeur.