Hardenberg

Noordelijk 'Nee' tegen nieuwe gaswinning door Vermilion en NAM

Door de redactie

"Nieuwe, meer of langere gaswinning hoort niet thuis in een tijd van energietransitie. En past niet bij de ambities van schoon water, het voorkomen van bodemdaling en het bijdragen aan verduurzaming. We zien in onze provincies allerlei initiatieven om oude gasputten te heropenen, om bestaande winning te verlengen of te intensiveren of om nieuwe putten te slaan. Wij keuren dat ten zeerste af en zullen ons maximaal inspannen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen", dit 'Noordelijke Nee' komt voort uit een een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de waterschapspartij Water Natuurlijk, politieke partijen D66, GroenLinks, PvdA en actiegroepen GasDrovf, Laat Fryslân Niet Zakken en de Stichting Tsjingas uit de provinciën Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel.

De delegatie trof elkaar op vrijdagochtend 8 maart voor het hoofdkantoor van gasproducent NAM in Assen. NAM en Vermilion zijn samen verantwoordelijk voor tientallen actuele initiatieven voor meer gaswinning. Mensen willen geen nieuwe gaswinning meer. NAM en Vermilion richten grote schade aan en staan erbij en kijken ernaar. Gaswinning leidt tot allerlei vormen van schade. Onder inwoners leidt dit tot grote zorgen. Daarom is dit een onwenselijke ontwikkeling. Door gebruik van chemicaliën brengt gaswinning risico's tot vervuiling van het grondwater en verstoring van de waterhuishouding met zich. Dat is onwenselijk omdat veiligheid van drinkwater voorop dient te staan. Bodemdaling is tevens een ongewenst effect. Daarbij past nieuwe gaswinning niet binnen onze duurzame ambities. Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar om de vraag naar gas terug te brengen en om over te schakelen op duurzame alternatieven. In onze mooie provincies is dan ook geen ruimte meer voor nieuwe gaswinning! Daarbij heeft Minister Wiebes afbouw van gaswinning uit de kleinere velden beloofd en is toegezegd dat afbouw van gaswinning uit het Groninger gasveld niet hoeft te worden gecompenseerd door de kleine gasvelden. Een van de ondersteuners is GroenLinks Hardenberg.