Hardenberg

NOM-woningen in Marslanden

Door de redactie

Binnenkort start de bouw van 32 'Nul op de Meter'-woningen, ook wel NOM genoemd, in De Cirkel in de Hardenbergse wijk Marslanden. De bouw start nog dit jaar. De woningen worden in de loop van 2020 opgeleverd. De woningen worden gebouwd door Roosdom Tijhuis in opdracht van Vechtdal Wonen, die de woningen gaat verhuren. De gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis leveren de bouwkavels aan Vechtdal Wonen. Op woensdag 27 november tekenden deze partijen de grondovereenkomst hiervoor.

De 32 woningen worden verdeeld over twee locaties in De Cirkel. De eerste locatie telt drie woningblokken: één van zes woningen en twee van vijf. Op de andere locatie komen een blok van tien woningen en één van zes woningen. De woningen zijn Nul op de Meter. Zonnepanelen op deze woningen wekken gemiddeld evenveel zonne-energie op als er verbruikt wordt voor verwarming, warm water en huishoudelijk verbruik. Daarnaast zijn de woningen zeer goed geïsoleerd, en worden ze voorzien van een bodemwarmtepomp in combinatie met lage temperatuurvloerverwarming en een balansventilatiesysteem. De woningen zijn energieneutraal en leveren bewoners een grote besparing op de kosten voor energie op. De woningen hebben geen gasaansluiting en maken geen gebruik van andere fossiele brandstoffen.

Energieprestatievergoeding

Vechtdal Wonen brengt bij de toekomstige huurders de energieprestatievergoeding (EPV) in rekening. Die dient ter compensatie voor de extra bouwkosten die worden gemaakt om de woning zo energiezuinig te maken, zo'n tien- tot twaalfduizend euro. De huurder betaalt de EPV naast de reguliere huur aan Vechtdal Wonen voor de energiezuinige woning. Het is de bedoeling dat de EPV beduidend lager is dan het bedrag dat de huurders anders kwijt zouden zijn aan de energierekening. De verwachting is dat de EPV ongeveer 75 euro per maand zal bedragen.

"Sneller meer sociale huurwoningen bouwen"

Volgens wethouder Martijn Breukelman past de bouw van deze sociale huurwoningen in Marslanden binnen de woonambities van de gemeente Hardenberg. "We willen zorgen voor de juiste woning voor elk huishouden en bouwen naar behoefte. Ook hebben we de ambitie dat alle sociale huurwoningen in 2050 energieneutraal zijn. Daarover hebben we met de corporatie prestatieafspraken gemaakt. We zijn dan ook blij dat het gelukt is om Roosdom Tijhuis en Vechtdal Wonen bij elkaar te brengen en dat we samen tot dit plan zijn gekomen. Bovendien geven we met dit plan concreet invulling aan de toezegging aan de gemeenteraad om een sneller meer sociale huurwoningen te bouwen".

Ondertekening overeenkomsten

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, leveren de gemeente Hardenberg en Roosdom Tijhuis bouwkavels aan Vechtdal Wonen. De grondovereenkomsten hiervoor werden op 27 november ondertekend. Namens de gemeente Hardenberg zette wethouder Martijn Breukelman zijn handtekening en directeur Martin Companje zette de handtekening namens Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis. Directeur-bestuurder Martijn Rink tekende namens Vechtdal Wonen. Daarnaast werden de afspraken over de bouw van deze woningen vastgelegd in een aannemingsovereenkomst tussen Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis en Vechtdal Wonen.