Twenterand

Zorgen om centrumontwikkeling in Twenterand

Door de redactie

GemeenteBelangenTwenterand maakt zich zorgen om alle Retail ondernemers en speciaal om de centrumontwikkeling in Vroomshoop. Zij hebben daarom ook enkele vragen aan het college van B en W van de gemeente Twenterand.

In een brief laten ze het volgend weten: "Het mag geen verrassing zijn dat GemeenteBelangen Twenterand sinds het begin (2007) van het centrumvisiedossier Vroomshoop als enige raadsfractie geen fan was van het gedwongen verplaatsen van winkels op het discounterplein aan de Linderlier naar de Julianastraat in Vroomshoop (voormalig Kennedyschool en omgeving), zonder overleg en breed draagvlak bij belanghebbende winkeliers. In het kader van de laatste fase van Centrumontwikkeling Vroomshoop doet investeringsmaatschappij HMO-onderzoek, die overigens al enige tijd op zich laat wachten. Een teken aan de wand? Hierbij behoort verplaatsing nog steeds tot de mogelijkheden.

Brandbrief Retail Platform Overijssel

Gisteren ontvingen wij een brandbrief van Retail Platform Overijssel (RPO). Er is door stroomversneller coronavirus een nieuwe werkelijkheid ontstaan. De boodschap van RPO en onder meer MKB was daarbij even kraakhelder als alarmerend: Een kwart van alle Retail ondernemers in Overijssel gaat het komende jaar failliet. Een plattelandsgemeente als Twenterand gaat zoiets zeker voelen. Met name in de (winkel)centra. En wat we daarmee willen is vermeld in de Detailhandelsstructuurvisie. De gevolgen van de huidige crisis gaat zorgen voor een veranderend beeld: lege panden en daarmee lege winkelstraten. Het gevolg is dat straten en panden verpauperen en er een onaantrekkelijk winkelgebied overblijft ten nadele van de leefbaarheid in de kernen, zo is de inschatting". GBT wil deze nadelige gevolgen op korte en lange termijn beperkt houden. "Elke cent en aandacht kan beter worden besteed aan koesteren wat we hebben en dit op te waarderen in plaats van nieuwe plannen die ontegenzeggelijk veel geld gaan kosten. Dit geldt bijvoorbeeld niet alleen voor discounterplein Linderflier, maar ook voor het Julianaplein in Vroomshoop".

Functie voormalige Kennedyschool

Als gevolg hiervan vindt de GBT dat er een initiatief gestart moeten worden om uit te zoeken welke functie de voormalige Kennedyschool en omgeving wél kan krijgen. GBT vindt hierbij de stem van de inwoner, vooral omwonenden, en ondernemers belangrijk. Ook vindt de GBT dat de (winkel)centra in Vriezenveen, Westerhaar en Den Ham opnieuw onder de loep genomen moeten worden vanwege de nieuwe werkelijkheid.

Tering naar de Nering

GBT vraagt het college of zij op de hoogte zijn van de brandbrief van RVO en MKB en als ze op de hoogte zijn zou de GBT graag willen weten hoe zij leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de centra in Twenterand behouden. In de brief worden vijf hoogtepunten. GBT zou graag zien dat deze per kern worden toegelicht. ER zijn provinciale middelen beschikbaar. GBT wil graag weten of het college een aanvraag doet voor deze middelen. GBT: "We moeten de tering naar de nering zetten. Voor wat betreft de laatste fase van de centrumontwikkeling Vroomshoop geen geld naar nieuwe (megalomane) plannen, zoals een mogelijke verplaatsing van winkels in Vroomshoop, maar behouden wat we hebben en dit opwaarderen".