Twenterand

Zonneveld bij waterzuivering Vriezenveen

Door de redactie

Waterschap Vechtstromen gaat zonnevelden realiseren op drie waterzuiveringslocaties, waaronder die in Vriezenveen. Met de aanleg van de zonnevelden is een investering van ruim 2 miljoen euro gemoeid. Wel kan Vechtstromen gebruik maken van subsidie in het kader van Stimulering Duurzame Energie.

Waterschap Vechtstromen heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 veertig procent van het eigen energieverbruik duurzaam op te wekken. Met diverse initiatieven zoals het project Energiefabriek wordt hier invulling aan gegeven. Het bestuur heeft daarnaast de intentie om op verschillende zuiveringslocaties een zonneveld te realiseren. Uit een haalbaarheidsstudie is gebleken dat het zowel technisch als economisch interessant is om de energievoorziening van een tiental waterzuiveringen met behulp van zonnepanelen te verduurzamen. Voor de eerste drie hiervan, namelijk de rioolwaterzuiveringsinstallaties Haaksbergen, Vriezenveen en Oldenzaal is de voorbereiding vrijwel afgerond en wordt overgegaan tot realisatie. Met de aanleg van deze eerste zonnevelden wordt invulling gegeven aan de eigen duurzaamheidsdoelstelling én draagt waterschap Vechtstromen bij aan de versnelling van de energietransitie.