Hardenberg

ZGT en het coronavirus

Door de redactie

Het coronavirus (ook wel COVID-19) is momenteel een zeer actueel onderwerp. Een onderwerp dat ons allen bezighoudt en dat ons allen raakt. ZGT houdt het nieuws en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Middels dit bericht willen ze een aantal belangrijke maatregelen, die ZGT heeft genomen, nogmaals kenbaar maken.

Bezoekregels

ZGT wil zo goed mogelijk voor hun patiënten en medewerkers blijven zorgen. Ze willen het sociaal verkeer in het ziekenhuis zo veel mogelijk beperken omnpersoneel, vrijwilligers en uiteraard de bezoekers en patiënten te beschermen.

Hier hebben ze verschillende maatregelen voor getroffen, zo hebben ze nu aangepaste regels voor bezoek en begeleiding:

• Voor iederéén geldt (patiënten, bezoekers én begeleiders): Heeft u verkoudheidsklachten of koorts (meer dan 38 graden Celsius)? Kom dan niet naar het ziekenhuis!

• Er is maximaal één bezoeker per dag toegestaan bij patiënten die zijn opgenomen op één van de afdelingen.

• De bezoeker van een patiënt op een verpleegafdeling neemt géén begeleider mee naar binnen in het ziekenhuis. Deze verzoeken we buiten (of in de auto) te wachten.

• Voor de polikliniek geldt: voor iedere patiënt met een afspraak mag maximaal één begeleider mee.

Wel zijn er enkele uitzonderingen op specifieke afdelingen:

• Voor de kinderverpleegafdeling geldt dat er één ouder per 24 uur bij het kind mag blijven.

• Op de afdeling moeder & kind mogen beide ouders aanwezig zijn.

• Op de afdeling neonatologie mogen beide ouders aanwezig zijn.

• Mocht een patiënt terminaal zijn, dan kunnen bezoekers in overleg met de afdeling afspraken maken over bezoek.

Bezoektijden

Waar ze eerder twee bezoekmomenten per dag hanteerden, is dat nu aanpast naar één bezoekmoment per dag. De bezoektijd voor deze bezoeker is van 18.00 tot 20.00.

Polikliniek

Er wordt momenteel nog steeds gekeken of afspraken door kunnen gaan. Wanneer uw afspraak wordt verplaatst, of wordt omgezet naar een belafspraak, nemen ze contact met u op. Ze verzoeken patiënten om niet zelf te bellen.

Het is op het moment ook niet mogelijk om online via MijnZGT zelf een afspraak in te plannen.

Vrijwilligersactiviteiten stopgezet

Op dit moment heeft ZGT alle vrijwilligersactiviteiten stopgezet om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent onder andere dat de pendelbus en de shuttles niet rijden.

ZGT wil graag haar bezoekers en patiënten zo goed mogelijk informeren. Op de website www.zgt.nl is een speciale pagina ingericht met alle nieuws rondom het coronavirus. Houdt ook de sociale media kanalen in de gaten. Hier verteld het personeel regelmatig over hun ervaringen op de werkvloer.