Twenterand

Zangdienst op Stille Zaterdag

Door de redactie

Ook dit jaar organiseert het Interkerkelijk gemengd koor Vriezenveen de zangdienst op Stille Zaterdag, 20 april, in de Grote kerk te Vriezenveen. De dienst begint om 19.30 uur.

Er worden prachtige liederen gezongen over het lijden, sterven en de opstanding van Christus. U wordt uitgenodigd om te komen luisteren en zelf ook mee te zingen in deze dienst. Het koor staat onder leiding van Jaap Vonk, de muziek wordt verzorgd door Bert Webbink en Henjo Lemans en de algehele leiding is in handen van Jan Wolting. Er is een collecte bij de uitgang. U bent van harte welkom.