Twenterand

Zangdienst in Den Ham

Door de redactie

Op zondagavond 4 oktober is er in de gereformeerde kerk te Den Ham een zangavond. Om de trouwe bezoekers en uiteraard ook anderen opnieuw te laten ervaren hoe mooi zang en muziek kan zijn, vooral als het daarbij gaat om de relatie tussen God en mens. Ook als er alleen maar geluisterd of geneuried wordt. De zangavond begint in de kerk aan de Ommerweg om 19.00 uur.

Muziekvereniging Juliana zal op deze avond sinds het begin van het Coronatijdperk voor het eerst weer optreden. Het gaat dan om het hele korps. In totaal staan vijf prachtige werken, zoals Ammerland, Jupiter Hymn en Nearer Mij God to Thee op het programma. Verder kan er op deze avond genoten worden van kinderstemmen, want het schoolkoor van de Smithoek gaat ons ongetwijfeld trakteren op heel leuke liedjes zingen. Ook kan er geluisterd worden naar een groepje zangers, die onder begeleiding van organist Art Muis zes bekende liederen gaan zingen. Ds. H. de Haan zal de opening, afsluiting en een korte overdenking verzorgen. Het gehele programma is afgestemd op de veiligheidsvoorschriften in het kader van Corona. Alhoewel de dienst ook thuis online te volgen is (via kerkdienstgemist van de gereformeerde kerk), kan men er ook live bij zijn. In de kerk is op basis van de Veiligheidsvoorschriften plaats voor maximaal 92 bezoekers. Bezoekers dienen zich vooraf aan te melden op internet via gkdenham.nl.

Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de kosten die aan het houden van deze zangavond verbonden zijn. Ook geven via GIVT is mogelijk: Interkerkelijke Zangdiensten NL85 RBRB 0955 0254 86. Voor nadere inlichtingen: 05456-671963.