Twenterand

WOZ-waarde kanaalwoningen gestegen

Door de redactie

Aan woningen aan het kanaal Almelo-De Haandrik, die in de afgelopen jaren zware schade hebben opgelopen, is desondanks een hogere WOZ-waarde toegekend. Dat blijkt uit antwoorden die PVV Twenterand ontving op vragen over de OZB-aanslag. De fractie heeft nu vervolgvragen ingediend bij het college.

Bij de PVV hebben zich mensen gemeld om hun verbazing te uiten over het feit dat de WOZ-waarde van hun woning is gestegen, terwijl die technisch in zeer slechte staat is. Zelfs huizen die zo ernstig zijn beschadigd dat ze om veiligheidsoverwegingen gestut worden, zijn tienduizenden euro's hoger getaxeerd. De PVV vindt het "te zot voor woorden" dat woningen die in de praktijk onverkoopbaar zijn vanwege de slechte staat, op papier veel meer waard zijn geworden. De eigenaren, die het vanwege de situatie al zwaar hebben, krijgen nu ook nog te maken met een hogere OZB-belasting.

De WOZ-waarde wordt bepaald door GBTwente, een Gemeenschappelijke Regeling waarin tien gemeenten, waaronder Twenterand, samenwerken. GBTwente bepaalt de WOZ-waarde en verzorgt het proces van heffen en innen van de belastingen. De PVV verwijt de gemeente Twenterand dat ze invloed had kunnen uitoefenen op de vaststelling van de WOZ-waarden maar verstek heeft laten gaan: "Je hebt al zo weinig taken in dit dossier en dan voer je één van de weinige taken die je wel hebt, ook nog eens niet zorgvuldig uit".

Corrigeren en ontzorgen

PVV Twenterand wil nu van het college weten hoe het kan dat een huis dat gestut moet worden, tienduizenden euro's meer waard is geworden en waarom niet de moeite genomen is om beschadigde huizen opnieuw te taxeren, daarbij rekening houdend met de opgelopen schades. De PVV-fractie vraagt het college om in gesprek te gaan met GBTwente om de hoge WOZ-waarden te corrigeren voor alle beschadigde woningen, en om de bewoners in de omgeving van het kanaal per brief mee te delen dat Twenterand hen zal ontzorgen en de kwestie zal oplossen.