Twenterand

Werkzaamheden kanaal Almelo-de Haandrik heeft aandacht

Door de redactie

Bewoners aan kanaal Almelo-de Haandrik hebben duidelijk gemaakt dat ze zich zorgen maken over de werkzaamheden aan het kanaal en de gevolgen voor de eigen woning. Het CDA van de gemeente Twenterand heeft aan het college vragen gesteld en kregen hieerop de volgende antwoorden.

Door de werkzaamheden in het verleden is er al veel schade ontstaan en nu lijken de huidige werkzaamheden opnieuw schade te veroorzaken. Er is een stichting opgericht die de belangen behartigt van de bewoners en er lopen onderzoeken naar de schade van de woningen. Maar een aantal bewoners heeft er geen vertrouwen meer in en voelt zich niet serieus genomen met hun klachten en zorgen. In eerste instantie is het kanaal de verantwoordelijkheid van de Provincie en kunnen ze als gemeente Twenterand niet veel mee. Maar het gaat om inwoners van Twenterand en het is van belang om naar deze bewoners te luisteren wat hun zorgen zijn en na te gaan wat ze voor hen kunnen doen. De gemeente vindt dat het meer dan wenselijk is om inwoners te steunen in het oplossen van de problemen, die zij ondervinden. Daar zetten zij ook op in. De gemeente is bekend met het feit dat de inwoners zich onveilig voelen en proberen samen met de provincie dat gevoel zoveel mogelijk weg te nemen. Dat gebeurt/is gebeurd door onder andere: het overleg en de afstemming met de klankbordgroep (waar de Stichting Kant nog Wal deel vanuit maakt), informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, het aanwijzen van zaakbegeleiders, het inloopspreekuur in Vroomshoop, persberichten, huis-aan-huisbrieven en persoonlijke contacten. De gemeente Twenterand heeft met enige regelmaat contact met de Stichting Kant nog Wal. Binnenkort is er onder andere een overleg gepland van bestuurders van het waterschap en de provincie en de gemeente met de stichting. Het gaat (per half september 2019) om in totaal 228 meldingen van schade, waarvan 164 in de gemeente Twenterand. De gemeente is bekend met de werkwijze/procedure zoals de provincie deze op dit moment uitvoert. De provincie Overijssel heeft hier de leidende rol op zich genomen en heeft die op een goede wijze ingevuld. De huidige schades zijn in beeld en worden aangevuld met mogelijk nieuwe en vervolgschades. Eventuele schadeclaims zijn pas aan de orde, als het onderzoek van Deltares is afgerond. Tegen die tijd zullen daar afspraken over gemaakt worden. De gemeente Twenterand ziet daarom geen meerwaarde om een verbindende rol op zich te nemen.